DEL – o șansă pentru Republica Moldova

2012 08 17 agricultura familie la prasit rsz„Centrul de Consultanţă în Afaceri” (CCA) a lansat proiectul “Reţeaua Locală/Regională pentru Dezvoltarea Economică în calitate de element decisiv pentru sporirea competitivităţii în regiunile Bazinului Mării Negre (Black Sea LRED-Net)” finanțat de Uniunea Europeană.

Scopul general al proiectului este de a consolida capacităţile antreprenoriale şi administrative ale actorilor-cheie locali DELR (Dezvoltarea Economică Locală și /sau Regională):  pentru a intensifica coeziunea de ordin social, informaţional, comercial etc. la nivel local, precum şi între ţările-partenere, încurajând astfel autorităţile naţionale să extindă oportunităţile de cooperare şi să asigure sinergia eforturilor spre o viaţă mai bună în regiunea Bazinului Mării Negre.

 

Grupul-ţintă al proiectului este constituit din toate părţile interesate relevante, de nivel local, responsabile de sau angajate în procesul de DELR, : autorităţile locale, primari, consiliile orăşeneşti, sectorul privat, ONG-uri, organizaţiile societăţii civile, agenţiile de dezvoltare regională, prestatorii de servicii în domeniul afacerilor, persoanele active etc.

În procesul de implementare se va utiliza  un nou instrument - PACA (evaluarea participativă a avantajului competitiv ) care reprezintă un set de instrumente folosite pentru a veni cu un diagnostic de avantaje și dezavantajele competitive unei localități ( de exemplu, un cartier , oraș sau comuna ) sau un sector ( cum ar fi turismul , agricultură sau comunitatea de afaceri formal) , combinate cu propuneri concrete , practice de stimulare a economiei locale sau regionale . Una dintre caracteristicile sale cheie este mobilizarea actorilor locali din sectorul public și privat, precum și societatea civilă să-și asume dreptul de proprietate de evaluare a economiei locale, precum și a inițiativelor rezultate de îmbunătățire a localității . În anul 2007 organizația Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) a organizat un training de pregătire în domeniul PACA (DEL) și a fost implementat un proiect pilot în orașul Râșcani.

 

  Un alt grup-ţintă este format din companiile nou create şi ÎMM din comunităţile selectate. Mai mult de 50 de ÎMM şi companii nou create vor fi implicate în activităţile Acţiunii Comune. Din acest număr total, cel puţin 250 de ÎMM şi companii nou create vor beneficia de suport direct, prin intermediul unor sesiuni de instruire, consultanţă etc.

Rezultatele scontate ale Proiectului sunt:

  • În 15 comunităţi /regiuni ale ţărilor partenere vor fi organizate 15 Exerciţii de Evaluare Participativă a Avantajului Competitiv (PACA).
  • Cel puţin 75 de părţi interesate locale, dintre care 45 din cadrul autorităţilor locale, vor beneficia de sesiuni de instruire, conform metodologiei DEL.
  • Cel puţin 250 antreprenori din 5 ţări participante îşi vor îmbunătăţi abilităţile antreprenoriale şi de gestionare a afacerii, prin intermediul a diverse evenimente de instruire şi consultanţă.
  • Cel puţin 50 de companii nou create vor lansa noi afaceri în baza avantajelor competitive ale localităţilor, identificate în cadrul exerciţiilor de DEL.
  • Cel puţin 5 iniţiative transfrontaliere vor beneficia de susţinere şi ghidare din partea echipei de proiect. Iniţiativele vor fi lansate şi implementate de către actorii locali după încheierea proiectului

La moment CCA identifică potențialele localități și beneficiari unde ar putea fi organizater exercițiile PACA , inclusiv  de a contribui la implementarea strategiei de dezvoltare regională.

Pentru mai multe detalii despre proiect  accesați site-ul: www. cca-ngo.org

Manager de Proiect: Anatol Palade : apalade@cca-ngo.org, tel :022/210089.