Centrul CONTACT, sub egida Proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, acordă suport autorităţilor publice locale în elaborarea strategiilor locale de dezvoltare durabilă integrată

În perioada  august 2013 – ianuarie 2014, Centrul CONTACT, sub egida Proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, acordă suport organizaţional, metodic şi logistic autorităţilor publice locale din oraşele Şoldăneşti, Străşeni, Comrat, Taraclia şi Ialoveni, în elaborarea strategiilor locale de dezvoltare durabilă integrată.

Asistenţa oferită de experţii Centrului CONTACT constă în organizarea şi desfăşurarea participativă a procesului de planificare strategică, cu implicarea tuturor actorilor locali, a reprezentaţilor grupurilor sociale, profesionale şi a formaţiunilor societăţii civile din localitate.

În acest context au fost deja desfăşurate şedinţe - focus grup pe domenii sectoriale, a fost elaborat şi coordonat cu autorităţile publice locale profilul comunităţilor, identificate direcţiile strategice, obiectivele specifice, măsurile şi priorităţile de dezvoltare. Totodată, au fost elaborate  planurile de acţiuni pentru implementarea strategiilor locale.

Strategiile locale de dezvoltare durabilă vor fi supuse unor audieri publice cu participarea  tuturor celor interesaţi, iar ulterior vor fi  discutate şi adoptate la şedinţele consiliilor orăşeneşti din localităţile beneficiare.

Proiectul presupune şi elaborarea unor fişe de proiect la cele mai stringente probleme sectoriale din localităţile-ţintă şi identificarea potenţialilor donatori pentru susţinerea financiară a  propunerilor  înaintate de comunităţile locale.

Elaborarea şi implementarea strategiilor locale de dezvoltare durabilă integrată va impulsiona dezvoltarea socio-economică a localităţilor,  constituind un reper important în activitatea autorităţilor deliberative şi executive pe o perioadă de 7 ani.

Vom reveni cu detalii despre activităţile ulterioare.

Persoana de contact Vasile Cioaric, coordonator proiect din partea Centrului Contact. Date de contact: cioaric.vasile@gmail.com , Tel: +373 (22) 233946

Proiectul USAID de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP) este o activitate de patru ani ce are ca scop susținerea autorităților locale în elaborarea și implementarea politicilor și a procedurilor care contribuie la buna guvernare, la consolidarea capacităților necesare procesului de descentralizare și la asumarea responsabilităților pentru prestarea serviciilor publice de calitate, într-o maniera transparentă, care ar contribui la creșterea economică și la eficientizarea serviciilor la nivel local.

Mai multă informaţie cu privire la programele USAID puteţi găsi pe www.usaid.gov.