Regiunea de Dezvoltare Nord învaţă din experienţa localităţilor din România şi Polonia de a presta în comun servicii de apă şi canalizareArticol adaugat de: Laura Bohantov

20 reprezentanţi ai grupului de lucru responsabil de elaborarea studiului de fezabilitate de aprovizionare cu servicii de apă şi canalizare a raionului Râşcani (Clusterul Prut) au mers în perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2013 într-o vizită de studiu în România şi Polonia. Deplasarea a avut loc graţie suportului acordat prin intermediul proiectului Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) „Modernizarea serviciilor publice locale în RM".

Din grupul de lucru care a mers în deplasare fac parte consilieri locali, primari, reprezentanţi ai Agenției de Dezvoltare Nord, serviciilor desconcentrate şi ai operatorului de servicii din raionul Râşcani. 

Vizita de studiu a fost organizată cu suportul informaţional al Federaţiei Asociaţiilor Inter-comunale Regionale a Judeţelor şi Comunelor din regiunea Malopolska (Polonia) şi reprezentanţilor companiei ApaVital (România).

Vizita s-a axat pe preluarea experienţelor în domenii precum:

  • extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile rurale;
  • regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare, cooperarea intercomunitară;
  • indicatorii de performanţă pentru serviciile de apă şi canalizare în localităţile rurale;
  • managementul eficient, durabilitatea şi extinderea serviciilor de apă şi canalizare.

În Iaşi, delegaţia a vizitat sediul ApaVital SA. Printre subiectele puse în discuţie, a fost evidenţiată necesitatea de extindere a serviciilor operatorului, politica tarifară.

„Operatorul regional e singura soluţie de a presta un serviciu de calitate în mediul rural. Eficienţa operatorului regional şi atingerea parametrilor de calitate şi eficienţă a serviciilor este un proces îndelungat. Totuşi, ţinând cont de realităţile de moment şi experienţă. soluţiile simple din punct de vedere tehnic pentru serviciile de epurare a apelor reziduale în localităţile rurale distanţate şi slab populate sunt cele mai recomandabile şi rezonabile."subliniază  directorul general ApaVital, Ioan Popa.

La rândul său, preşedintele Raionului Râşcani, Ion Parea susţine: „Experienţa ţărilor vecine care au trecut în procesul de modernizare a serviciilor comunale este foarte utilă şi ne vor ajuta să evităm greşeli similare, pentru a fi în pas cu cetăţenii europeni. În plus,  această vizită contribuie favorabil la stabilirea şi consolidarea relaţiilor de colaborare între APL-uri de acelaşi nivel".

In Polonia, reprezentanţii Regiunii de Dezvoltare Nord au avut ocazia de a se familiariza cu bunele practici de asociere intercomunitară din regiunile Wisloka, Krakow, Zabierzow şi localitatea Chorszstyn. Ei au aflat despre cum sunt depăşite provocările cu care se confruntă APL-urile din Polonia în domeniul gestionării apelor reziduale, obstacolele bugetare, juridice şi sociale pentru o funcţionare eficientă.

Primarul comunei Novy Targ, Jan Smarduch, le-a relatat  participanţilor că investiţiile realizate pentru extinderea serviciilor de apă şi canalizare trebuie să fie şi profitabile, nu doar să reducă costurile de mentenanţă.

GIZ susţine un proiect-pilot similar de aprovizionare cu apă şi canalizare şi pentru raionul Cahul.  Abordarea GIZ este de a impulsiona cooperarea intercomunitară, astfel ca localităţile învecinate să presteze în comun servicii, pentru a creşte eficienţa şi pentru a optimiza costurile.

În 2012, consiliile raionale Râşcani şi Cahul au aprobat componentele actualizate pe apă şi canalizare din Strategiile raionale de dezvoltare socio-economică. Cu asistenţa GIZ, au fost grupate localităţile pe posibilităţile de conectare la servicii de apă şi canalizare, în funcţie de accesul la bazine hidrografice şi nu neapărat de hotarele administrative. Acum, localităţile sunt asistate la elaborarea studiilor de fezabilitate, pentru a atrage mai uşor investiţii în domeniu.

Sprijinul este acordat celor două raioane de GIZ prin intermediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, respectiv Sud.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în RM" este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al României şi Uniunea Europeană.

telegram