„Centrul de Consultanţă în Afaceri” (CCA) anunță lansarea proiectului “Reţeaua Locală/Regională pentru Dezvoltarea Economică în calitate de element decisiv pentru sporirea competitivităţii în regiunile Bazinului Mării Negre (Black Sea LRED-Net)”Articol adaugat de: Anatolie Palade

„Centrul de Consultanţă în Afaceri” (CCA) anunță lansarea proiectului “Reţeaua Locală/Regională pentru Dezvoltarea Economică în calitate de element decisiv pentru sporirea competitivităţii în regiunile Bazinului Mării Negre (Black Sea LRED-Net)”.

Proiectul este implementat de „Centrul de Consultanţă în Afaceri” (CCA) în parteneriat cu: Centrul Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului Mic și Mijlociu (SMEDNC) din Armenia, “Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Armenia,  Gegharkunik” (GCCI) - Armenia,“PIERIKI ANAPTIXIAKI S.A.-O.L.A.” – Grecia, “Institutul Caucazian pentru Cercetare Economică şi Socială” – Georgia, “Agenţia pentru Afaceri” – Bulgaria.

Scopul general al proiectului este de a consolida capacităţile antreprenoriale şi administrative ale actorilor-cheie locali DELR (Dezvoltarea Economică Locală și /sau Regională):  pentru a intensifica coeziunea de ordin social, informaţional, comercial etc. la nivel local, precum şi între ţările-partenere, încurajând astfel autorităţile naţionale să extindă oportunităţile de cooperare şi să asigure sinergia eforturilor spre o viaţă mai bună în regiunea Bazinului Mării Negre.

 Grupul-ţintă al proiectului este constituit din toate părţile interesate relevante, de nivel local, responsabile de sau angajate în procesul de DELR, : autorităţile locale, primari, consiliile orăşeneşti, sectorul privat, ONG-uri, organizaţiile societăţii civile, agenţiile de dezvoltare regională, prestatorii de servicii în domeniul afacerilor, persoanele active etc. În procesul de implementare se va utiliza  un nou instrument - PACA ( evaluare participativă a avantajului competitiv ) care reprezint un set de instrumente folosite pentru a veni cu un diagnostic de avantaje și dezavantajele competitive unei localități ( de exemplu, un cartier , oraș sau comuna ) sau un sector ( cum ar fi turismul , agricultură sau comunitatea de afaceri formal) , combinate cu propuneri concrete , practice de stimulare a economiei locale sau regionale . Una dintre caracteristicile sale cheie este mobilizarea actorilor locali din sectorul public și privat, precum și societatea civilă să-și asume dreptul de proprietate de evaluare a economiei locale, precum și a inițiativelor rezultate de îmbunătățire a localității . Un alt grup-ţintă este format din companiile nou create şi ÎMM din comunităţile selectate. Mai mult de 50 de ÎMM şi companii nou create vor fi implicate în activităţile Acţiunii Comune. Din acest număr total, cel puţin 250 de ÎMM şi companii nou create vor beneficia de suport direct, prin intermediul unor sesiuni de instruire, consultanţă etc.

Principalele activități ale programului implică:

 1. Evoluția capacităților partenerilor programului în direcția punerii în aplicare a activităților locale / regionale de dezvoltare economică.
 2. Schimbul de informații, organizarea de trening-uri , implementarea  programelor-pilot.
 3. Evoluția capacităților locale de aplicare efectivă a măsurilor de dezvoltare economică locală / regională.
 4. Instruirea  echipelor locale și evaluarea  a cel puțin 3 avantaje competitive locale (prin exercițiu PACA) din țările participante la program.
 5. Identificarea și implementarea inițiativelor de dezvoltare economică locală / regională.
 6. Stabilirea de rețele locale / regionale de dezvoltare economică între țările participante.
 7.  Identificarea, implementarea  și coordonarea de follow-up a inițiativelor transfrontaliere.

Rezultatele scontate ale Proiectului sunt:

 1. În 15 comunităţi /regiuni ale ţărilor partenere vor fi organizate 15 Exerciţii de Evaluare Participativă a Avantajului Competitiv (PACA).
 2. Cel puţin 75 de părţi interesate locale, dintre care 45 din cadrul autorităţilor locale, vor beneficia de sesiuni de instruire, conform metodologiei DEL.
 3. Cel puţin 250 antreprenori din 5 ţări participante îşi vor îmbunătăţi abilităţile antreprenoriale şi de gestionare a afacerii, prin intermediul a diverse evenimente de instruire şi consultanţă.
 4. Cel puţin 50 de companii nou create vor lansa noi afaceri în baza avantajelor competitive ale localităţilor, identificate în cadrul exerciţiilor de DEL.
 5. Cel puţin 5 iniţiative transfrontaliere vor beneficia de susţinere şi ghidare din partea echipei de proiect. Iniţiativele vor fi lansate şi implementate de către actorii locali după încheierea proiectului

Pentru mai multe detalii despre proiect  accesați site-ul : www. cca-ngo.org

Manager de Proiect: Anatol Palade : apalade@cca-ngo.org, tel :022/210089.

telegram