AO "Cutezatorul" lanseaza un nou proiect ecologicArticol adaugat de: Vitalie Cimpoies

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti în parteneriat cu Federatia Nationala a Agricultorilor din Moldova „AGROinform” din Republica Moldova, Asociatia Euroconcept, Centrul de Dezvoltare Comunitară din România şi Centrul Bucovinean de Dezvoltare si Reconstructie din Ucraina anunţă lansarea implementării proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologica, „EcoAgriNet 2”, ce va avea loc la data de 06 noiembrie curent, ora 10.30, orasul Falesti in incinta salii de sedinte a Consiliului Raional, din cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, MIS-ETC 2401, Prioritatea 3 „Promovarea activităţilor people to people”, Măsura 3.2 ”Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană cu suma 148 668,88Euro din valoarea totală a proiectului 165 206, 00 Euro.

Scopul proiectului este de a stimula interacțiunea dintre fermieri și prestatorii de servicii agricole ecologice în domeniul promovării și dezvoltării agriculturii organice în arealul transfrontalier.

Proiectul va atinge următoarele obiective specifice:

1. Consolidarea capacitatilor Rețelei transfrontaliere de formatori in domeniul initierii afacerilor, marketingului agroalimentar si activitatii cu consumatorii de produse ecologice.

Intensificarea cooperării între formatori la educaţia fermierilor şi iniţierea procesului de certificare a producţiei agroalimentare ecologice în zona ţintă Botosani-Iasi-Vaslui-Galati-Republica Moldova-Cernăuţi.            

2.  Dezvoltarea abilitatilor fermierilor si antreprenorilor agricoli in domeniul agriculturii ecologice şi practicilor europene agricole prietenoase mediului.

3.  Sporirea nivelului de informare și conștientizare cu privire la produsele ecologice în arealul transfrontalier Rpmania- Republica Moldova- Ucraina.

Proiectul va dura 18 luni în toate 3 ţări incepind cu o etapă de coordonare şi management, companie de informare si sensibilizare a populaţiei, o etapă de dezvoltare a reţelei transfrontaliere în domeniul agriculturii ecologice, o etapă de promovare a produselor agroalimentare ecologice in cadrul scolii consumatorului si creare a asociatiei producatorilor de produse agroalimentare ecologice. De asemenea, prin activităţile proiectului, vor fi instruţi 144 fermieri din Republica Moldova, 72 fermieri din România şi 48 fermieri din Ucraina, vor fi informaţi peste 700 000 de beneficiari din zona transfrontalieră privind avantajele producerii şi utilizării produselor agroalimentare ecologice. 

Rezultatele acestui parteneriat se vor concretiza în realizarea unui curriculum pentru pregătirea a 22 de formatori în domeniul initieirii afacerilor, marketingului si lucrului cu consumatorii, editarii si distribuirii a 5000 de pliante informative si 3000 de brosuri, îmbunătăţirea capacităţilor fermierilor din zona transfrontalieră rurala pentru a produce produse de calitate înaltă şi în conformitate cu cerinţele nationale si Leuropene de calitate.

Relatii suplimentare: AO “CUTEZATORUL”, tel.:+373 259 22951, +373 69008119, persoana de contact: Victor Cimpoies

telegram