Caravana inițiativelor tinerilor din comuna Tuzara

IMG 20131006 132300Implementarea proiectului susținut de către Ambasada Statelor Unite ale Americii se desfășoară cu succes în comuna Tuzara. La data de 6 octombrie 2013, tinerii au avut parte de o activitatea deosebită de cele realizate anterior. Reprezentanții satului Sadova, orașului Călărași și comunei Tuzara s-au întrunit în incinta bibliotecii publice sătești pentru a identifica problemele locale pe domeniul tineretului.

Trei echipe de tineri au lucrat asupra prezentării inițiativelor în mod cât mai original. Pentru fiecare problemă au fost găsite eventuale soluții și s-a lucrat asupra unui plan de fundraising pentru a asigura partea financiară a inițiativei. Jocurile energizante au încălzit atmosfera și au consolidat tinerii ca echipe. Ținem să menționăm faptul că în cadrul activității au fost utilizate ansamblul cunoștințelor acumulate de către tineri în cadrul celor trei seminare desfășurate anterior, dar și a strategiilor de team-building învățate pe parcursul proiectului. Simultan, a avut loc și un schimb de experiență dintre tinerii care au participat la cele trei seminare și acei care au venit pentru prima dată.

Ideile acumulate vor fi transmise către Administrația Publică Locală pentru a fi luate la control cu privire la necesitățile reale ale tinerilor. În plus, este de datoria organizațiilor nonguvernamentale, în parteneriat cu APL-ul, de a-și direcționa eforturile întru accesarea fondurilor pentru soluționarea problemelor reale ale tinerilor.

Lilia LEVCO

Coordonator de proiect