AO CISTE "CERTITUDINE" a lansat proiectul “Abilitarea Civică a Tinerilor din Mediul Rural”

În perioada August 2013 – Iulie 2014, “Certitudine” derulează proiectul “Abilitarea Civică a Tinerilor din Mediul Rural”, finanţat de Fondul Național pentru Democrație (NED), care are drept scop abilitarea tinerilor din mediul rural cu aptitudini  şi cunoştinţe în domeniul participării la dezvoltarea comunităţii. Localităţile  ţintă  din cadrul proiectului sunt:  s. Heciul Nou, s. Catranîc, or. Florești, s. Recea, s. Rădoaia.

“Certitudine” îşi propune prin intermediul acestui proiect să contribuie la creşterea gradului de implicare a tinerilor la soluţionarea unor probleme la nivel de comunitate. Aceştia vor fi instruiţi în cadrul unui program de training structurat în domenii precum: ”Participarea Tinerilor la luarea deciziilor la nivel local. Dezvoltarea Parteneriatelor  Publice-Private”,  “Crearea şi Gestionarea unei organizatii Comunitare  Active.  Antreprenoriat Social”,  “Elaborarea Propunerilor de Proiect şi Management de Proiect” şi “Colectare de Fonduri”. Cunoştinţele teoretice însuşite de către tineri în cadrul programului de instruire vor fi aplicate în practică prin organizarea diferitor activităţi de voluntariat şi  colectare de fonduri, ceea ce va oferi tinerilor oportunitatea de a practica abilităţile lor de participare civică.

La finele perioadei de instruire, tinerii vor avea dezvoltate abilităţile şi competenţele necesare pentru a  implementa noi proiecte în folosul comunităţii. Mai mult ca atît în fiecare dintre localităţile ţintă vor fi implementate  cîte un  proiect  de  advocacy,  consolidare a capacităților  a grupurilor de  tineri  pentru implicarea în  procesele de guvernare la nivel local, campanii de  sensibilizare privind  procesele democratice,  elaborate de către grupurile de inițiativă create,  pentru  promovarea implicării tinerilor la rezolvarea unor probleme la nivel de comunitate.

Acest proiect este realizat LOGO CERTITUDINE fara backgroundnedgraţie susţinerii  generoase a Fondului Național pentru Democrație (NED).