Evaluarea accesului la informatie

Eforturile intreprinse in ultimul timp de catre autoritatile publice, la nivel national si local, inclusiv prin implementarea tehnologiilor informationale moderne, pentru realizarea de facto a liberului acces la informatiile oficiale ramin deocamdata ineficiente. Este mai mult decit evidenta discrepanta dintre declaratiile oficialitatilor privind necesitatea asigurarii libertatii de exprimare si a accesului la informatie si lipsa unei politici clare in domeniul realizarii reale a acestor drepturi, lipsa unui control sistematic si riguros al aplicarii legislatiei din partea Guvernului si a Parlamentului.

Aceasta este una din concluziile primei evaluari trimestriale a accesului la informatiile oficiale in Republica Moldova, realizata de reprezentanti ai mass-media si organizatiilor nonguvernamentale in domeniul libertatii de exprimare si a accesului la informatie. Raportul a fost elaborat de Centrul Acces-info, ca parte a Programului Consolidarea Capacitatii de Monitorizare a Societatii Civile din Moldova, cu suportul Guvernului S.U.A.

Grupul de experti (14 membri), creat pentru a efectua evaluarea, a apreciat nivelul de acces la informatiile oficiale in primul trimestru al anului curent cu 2,09 puncte, pe o scara de la 0 la 5 (maximum). Punctajul a scazut de la 2,27, valoare stabilita la sfirsitul anului 2007. Rezultatele releva ca desi normele constitutionale si Legii privind accesul la informatie asigura in linii generale dreptul persoanelor de acces la informatiile oficiale, cadrul juridic existent in domeniul dat necesita, totusi, a fi perfectionat prin abrogarea tuturor prevederilor contradictorii din actele normative, inclusiv cele din Legea privind Codul de conduita a functionarului public.

Expertii remarca mai multe cazuri de ignorare a cerintelor accesului la informatie, mai ales la nivel local si raional, la un sir de institutii descentralizate, alte structuri guvernamentale, iar numarul cererilor de informatii, ramase fara nici un raspuns, s-a majorat. Conform Raportului, nu exista un cadru institutional adecvat pentru eficientizarea activitatilor responsabililor de acumularea si furnizarea informatiilor din cadrul  administratiei publice. Este insuficient reglementat procesul decizional, fapt care genereaza neincrederea cetatenilor si necunoasterea rolului si importantei actelor normative, pasivitatea la implementarea acestora.

In Raport se mentioneaza ca in scopul ameliorarii situatiei este necesara implementarea pro-activa a sistemelor de realizare a dreptului de acces la informatie si integrarea acestora in toate strategiile nationale de dezvoltare si in politici. De asemenea, este necesara o cooperare mai eficienta cu organizatiile nonguvernamentale in domeniul dat, crearea unui mediu propice de promovare a libertatii mass-media.
 
Evaluarea si aprecierea cu puncte, care se va face trimestrial pe parcursul anului 2008, este realizata de catre Centrul “Acces-info”, in cadrul Programului Consolidarea Capacitatii de Monitorizare a Societatii Civile din Moldova (CCMSCM), care e finantat de Guvernul S.U.A. prin intermediul Corporatiei Provocarile Mileniului si administrat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID). CCMSCM este implementat de Academia pentru Dezvoltare Educationala (AED), cu suportul tehnic din partea Consiliului pentru Cercetari si Schimburi Internationale (IREX).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati Centrul "Acces-info": (37322) 28-13-94, Vasile Spinei, director de proiect; e-mail: accesinfo1@yahoo.com

 

Decrarcati raportul aici (Download, .doc, 453Kb)