Centrul CONTACT în parteneriat cu Institutul Independent pentru Drept şi Societate Civilă din Tiraspol a instruit 33 de femei din zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului

logoconatctTiraspol-001 

Centrul CONTACT în parteneriat cu Institutul Independent pentru Drept şi Societate Civilă din Tiraspol a început implementarea proiectului „Participarea femeilor din zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului, în dezvoltarea comunităţii”. Una din primele activităţi a fost training-ul   desfăşurat  în perioada 25-27 iulie 2013 în incinta Institutului Muncii, mun. Chişinău, în cadrul căruia au fost discutate următoarele subiecte:

leadership feminin,

participarea femeilor de pe ambele maluri ale Nistrului la  procesul decizional,

managementul de proiect

colectarea de fonduri.

La  instruire au participat 33 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi asociaţiilor obşteşti, conducători ai instituţiilor publice şi alte persoane interesate din 13 comunităţi rurale. Localităţile beneficiare sunt: Varniţa, Calfa - r. Anenii Noi; Cocieri - r. Dubăsari; Chircăieşti - r. Căuşeni; Răscăieţi - r. Ştefan Vodă; Saharna Nouă - r. Rezina; Vadul Raşcov şi Salcia, r. Şoldăneşti  şi localităţile din stânga Nistrului: Ternovca şi Bîcioc, r. Slobozia; Speia şi Hîrtop, r. Grigoriopol şi Hrustavaia, r. Camenca.  

Formatorii trainingului au fost Iuliana Abramova, directoarea ONG Resonance, Tiraspol şi Vasile Cioaric, coordonator program, Centrul CONTACT.

La final participanţii au dobândit abilităţi şi cunoştinţe în următoarele domenii:

• identificarea problemelor comunităţii;

• atragerea şi mobilizarea comunităţii pentru rezolvarea problemelor acesteia; 

• scrierea proiectelor şi atragerea de fonduri în comunitate;

• oportunităţi de participare la luarea deciziilor la nivel local.

Scopul proiectului „Participarea femeilor din zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului, în dezvoltarea comunităţii”  este sporirea gradului de participare a femeilor din mediul rural la soluţionarea problemelor comunităţilor. Activitatea ulterioară prevăzută în proiect este programul de stagiu în organizaţiile de succes din Republica Moldova, care promovează participarea femeilor în viaţa publică. Participanţii la proiect vor beneficia de asemenea de un program de granturi mici în cadrul căruia vor fi susţinute 10 iniţiative locale  orientate la rezolvarea problemelor comunitare în localităţile beneficiare de pe ambele maluri ale Nistrului. Proiectul mai prevede  vizite de studiu, schimb  de experienţă, şi o  campanie de informare "Femeia – lider al comunităţii”.

În cadrul proiectului va mai fi elaborat  un raport analitic privind situaţia femeilor şi rolul lor în comunitatea rurală şi un documentar de scurt metraj cu privire la participarea femeilor în zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului la procesul decizional.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Lilia Porumb, coordonator program

Tel/fax: (022) 23-39-47, 23-39-48

e-mail: lporumb@contact.md

web: www.contact.md

logo<a href=UNDPacestproiect-001" src="/imagini/CentrulContact-7947/logoUNDPacestproiect-001.jpg" height="129" width="717" />