Training GIZ: Cooperarea dintre localităţi este cheia succesului guvernanţei regionale rurale

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a sprijinit deplasarea a doi reprezentanţi ai instituțiilor de dezvoltare regională în Leipzig-Zschortau, Germania, în perioada 8-13 iulie 2013, la modulul de instruire „Guvernanţa regională rurală: de la concept la practică". Sprijinul financiar şi logistic a fost acordat prin intermediul proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova".

Cursul de instruire a fost găzduit de Centrul Internaţional de Training Internaţional al GIZ şi conceput de Centrul de Competenţă pentru Dezvoltarea Capacităţii Umane (HCD) - structura de dezvoltare a capacităţilor a GIZ. Modulul îşi propune să susţină eforturile autorităţilor din Europa de Sud-Est de a stimula creşterea economică şi integrarea socială. Or, guvernanţa regională rurală presupune mecanisme eficiente la nivel regional prin care se poate face provocărilor socio-economice din mediul rural.

Astfel, cursul GIZ a fost urmat de: consultantul Direcţiei relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Maxim Gribencea şi şeful Secției Planificare strategică şi programare al Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, Lilian Danilov.

Participanţii au discutat despre conceptul de guvernanţă regional rurală, aşa cum este înțeles el la nivel de Uniunea Europeană, despre cooperarea intercomunitară, adică prestarea în comun de către localităţile învecinate ale serviciilor publice. Totodată, modulul a inclus şi vizite în teren pentru a vedea la faţa locului cum sunt coordonate procesele de dezvoltare regională. Astfel, traseul a inclus vizita a mai multe locaţii relevante: un parc natural, o pensiune agroturistică, o agenţie regională de marketing. 

 „După ce am urmat acest curs de instruire, deja întrevăd posibilităţi cum am putea aplica în Republica Moldova conceptul de guvernanţă regională rurală, în special prin implicarea Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare, în stimularea cooperării actorilor din sectorul public și privat, a cooperării intercomunitare ş.a. [...] Guvernanța regională rurală vine să abiliteze comunitățile rurale privind regionalizarea intervențiilor", relatează şeful Secției Planificare strategică şi programare al Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, Lilian Danilov. 

Prin susţinerea unor astfel de cursuri avansate de instruire, proiectul GIZ îşi propune să contribuie la creşterea capacităţilor partenerilor săi de a coordona şi de a monitoriza procesul de dezvoltare regională, dar şi de a utiliza eficient fondurile europene pentru atragerea şi derularea proiectelor durabile de dezvoltare.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României.