Elaborarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne - Ghid pentru organizaţiile societăţii civile din Moldova

Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP) anunţă OSC-urile despre publicarea ghidului „Elaborarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne - Ghid pentru organizaţiile societăţii civile din Moldova”. Acest ghid va ajuta OSC-urile din Moldova să-şi dezvolte şi să-şi perfecţioneze politicile şi procedurile interne de funcţionare în conformitate cu legislaţia naţională, cu cerinţele de bază ale instituţiilor donatoare, dar în primul rând – în concordanţă cu necesităţile şi specificul propriu fiecărei organizaţii. 
 
Cele şapte capitolele nu au ca scop să propună o reţetă unică şi modele ideale de politici şi proceduri, ci să ofere pas cu pas informaţii, instrumente şi exemple practice pentru elaborarea acestor documente. 
 
Echipa MCSSP este deschisă pentru feedback (comentarii, sugestii) cu privire la conţinut din partea celor care vor utiliza ghidul. 
 
Echipa de autori:
Angela Vacaru - Adaptare şi coordonare
Tatiana Ţarelunga - Buna guvernare, Planificare strategică, Monitorizare şi evaluare
Elena Levinţa-Perciun - Managementul resurselor umane
Anne Galli - Management financiar
Liudmila Bobu - Procedurile de achiziţii
Roxana Teodorcic - Comunicare şi relaţii publice, Monitorizare şi evaluare
 
Această publicaţie este posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.