A fost lansat Ghidul de Eficienţă Energetică şi Resurse RegenerabileMaterialul expus în Ghid se adresează în special Autorităţilor Publice Locale care sunt angajate în susţinerea eforturilor din teritoriu pentru îmbunătăţirea infrastructurii de utilizare a energiei, angajaţi­lor publici care au tangenţă cu subiectul efici­enţei energetice și al energiei regenerabile, și mai ales - managerilor energetici. Totodată, fiind realizat într-un limbaj accesibil, ghidul poate servi drept un instrument util şi de interes pentru entităţile publice și private, instituţiile de învăţământ, profesori, studenţi, elevi și cetăţeni, care vor găsi idei și repere pentru un mod de viaţă mai durabil.

Acesta are menirea să ilustreze prin aplicaţii practice, oportunităţile și beneficiile eficienţei energetice, cât şi să mobilizeze comunităţile din Republică Moldova spre acţiuni de utilizare eficientă a energiei.

“Ghidul vine să sprijine transformările din sectorul energetic al Moldovei în vederea creșterii gradului de conștientizare a popu­laţiei cu privire la oportunităţile și beneficiile oferite de utilizarea resurselor regenerabile de energie. Având cunoștinţele, capacităţile și motivaţia necesară, dispunem astfel de toate precondi­ţiile pentru a obţine beneficii mai mari și pen­tru a promova noi standarde de trai pentru cetăţeni.” Kent Larson, directorul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

„Agenţia pentru Eficienţă Energetică speră că acest Ghid va reprezenta o sursă utilă pentru elaborarea și implementarea programelor naţionale și planurilor de acţiune în domeniu, precum și a celor elaborate la nivel local” a menţionat Directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Mihail Stratan.

Ghidul a fost elaborat de către Chemonics Intl. în colaborare cu EnCon Services Intl., cu suportul USAID, în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP) în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

 Proiectul USAID de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP) este o activitate de patru ani ce are ca scop susținerea autorităților locale în elaborarea și implementarea politicilor și a procedurilor care contribuie la buna guvernare, la consolidarea capacităților necesare procesului de descentralizare și la asumarea responsabilităților pentru prestarea serviciilor publice de calitate, într-o maniera transparentă, care ar contribui la creșterea economică și la eficientizarea serviciilor la nivel local.

Mai multă informaţie cu privire la programele USAID puteţi găsi pe www.usaid.gov.


telegram