Cronica expediţiei ecologice a tinerilor pe rîul Bîc: ziua a 4-a

 

articol 4Echipa de tineri , de 25 de persoane, care au pornit într-o expediţie pe rîul Bîc ,pentru a salva şi-l readuce la viaţă.Astăzi am pornit de la Străşeni spre Chişinău ,pentru a vedea starea acestuia şi care sînt schimbările caltăţii apei, începînd cu izvorul, pe întreaga întindere a sa.

 Tinerii au început traseul de la ora 9 dimineaţă, fiind plini de energie şi dorinţă de a identifica noi probleme ale rîului. Prima activitate a zilei a fost întîlnirea tinerilor cu APL-ul or. Străşeni, pe parcursul căruia s-au întîlnit cu viceprimarul oraşului, Nicolae Iovu. Junii ecologişti au întreţinut o conversaţie foarte productivă, aflînd că ,în prezent, se iau măsuri referitor la starea alarmantă a gunoiştei oraşului.Domnul viceprimar le-a promis că , pînă în august, în acest oraş vor fi afişate panouri care vor informa locuitorii oraşului despre necesitatea protejării  acestui rîu.După întîlnire, domnul viceprimar i-a condus la staţia de pompare a Străşeniului,unde tinerii s-au convins de neproductivitatea acesteia, din cauza unui miros îngrozitor.Acesta a fost determinat de inactivitatea staţiei timp de 10 ani.În urma probelor apei din rîu pînă la staţia de pompare, conform monitoringului biologic, apa s-a dovedit a fi foarte bună,deoarece au fost identificate mai multe microogranisme vii. Acest fapt a fost îmbucurător şi a motivat tinerii ecologişti să spere la o viaţă continuă în apa rîului. După aceasta, participanţii şi-au continuat traseul spre Chişinău.

Este extraordinar să mergi pe jos, cît ar părea de straniu şi , totuşi , drumul  a fost obositor. Cel mai complicat, ca de obicei, este suportarea arşiţei. Cu toate acestea, seara mai rămîn puteri pentru a petrece timpul minunat. Ziua a fost încheiată la Chişinău, ceea ce a introdus atmosfera civilizaţiei, după cîteva zile de parcurgere a pădurilor şi cîmpiilor, în impresiile tinerilor.

A patra zi a fost de neuitat, căci a creat noi motive pentru a continua traseul propus şi a ajunge cu noi forţe şi entuziasm la Gura Bîcului , în locul unde se varsă Bîcul în fluviul Nistru.

Pozele noastre le puteţi urmări pe www.facebook.com/Centrul  Naţional de Mediu

Articolul a fost scris de Grupul Comunicare a expediţiei ecologice a tinerilor pe rîul Bâc: Moraru Mihaela, Tina Petrov şi Mariana Vornicescu.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului “Tinerii în acţiune”, implementat de Centrul Naţional de Mediu, graţie susţinerii generoase a poporului american prin prisma Programului de Granturi pentru Democraţie al Ambasadei SUA din Republica Moldova.

Acest eveniment este finanţat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările şi concluziile prezentate şi discutate în cadrul evenimentului aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.