Oportunități de autofinanțare pentru ONG-uriReprezentanți ai ONG-urilor, experți, reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului s-au reunit în cadrul unei mese rotunde, care a fost organizată pe 5 iulie 2013 de Centrul Pro Comunitate prin prisma proiectului “Dezvoltarea oportunităților de autofinanțare pentru ONG-uri”, finanţat de către USAID, în cadrul programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, implementat de FHI 360.

În contextul în care Organizațiile Neguvernamentale se confruntă cu problema insuficienței surselor de finanțare, lipsa viabilității financiare și lipsa oportunităților clare de diversificare a surselor de venit, participanții au discutat problemele și impedimentele cu care se confruntă ONG-urile în procesul desfășurării activităților generatoare de venituri. Pe marginea acestui subiect s-au expus beneficiarii proiectului din cele cinci Organizații Neguvernamentale care au fost instruiți în facilitarea planificării strategice. Serviciile de planificare strategică au fost identificate a fi unul din instrumentele de autofinanțare. Acest serviciu nou a fost propus beneficiarilor proiectului oferindu-le oportunitatea de a-și diversifica sursele de finanțare. La masă rotundă, beneficiarii au fost chemați să vorbească despre experiența acumulată pe parcursul implementarii proiectului, cum au identificat potențiali beneficiari în localitate, care sunt indicii care ar dori să-i îmbunătățească în cadrul organizației pentru a dezvolta componenta prestării serviciilor, care este sprijinul statului în desfășurarea acestor activități adiționale.

Dl Postu, director executiv al Centrului Pro Comunitate a menționat că în Moldova sunt înregistrate progrese modeste în implementarea mecanismelor financiare și fiscale în favoarea organizaţiilor societăţii civile (OSC). Practic, lipsește un mediu favorabil pentru asigurarea viabilității financiare a ONG-urilor. Finanțarea publică directă și indirectă, filantropia privată, generarea de venituri fiind la o etapă incipientă de dezvoltare. Experiența internațională demonstrează faptul că sunt necesare mai multe mecanisme şi instrumente de stimulare a durabilității financiare pentru ONG.

Au fost identificate mai multe soluții care ar spori durabilitatea financiară a organizațiilor neguvernamentale: finanțare de către stat, autofinanțare, antreprenoriatul social, oferirea de servicii publice.

Dna Tatiana Tarălungă, expert CICO, a vorbit despre indicele sustenabilității organizaţiilor societăţii civile USAID realizat în 25 de țări, referindu-se nemijlocit la viabilitatea economică a OSC-urilor din Moldova, care se regăsește în această clasificare, în dimensiunea “slab dezvoltată”. Pe marginea acestui subiect s-a expus și reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului, Dl Ion Donea care a menționat că  susținerea ONG-urilor de tineret prin intermediul Programului de Granturi, reprezintă o formă de susținere și dezvoltare a sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova, consolidând în acest mod cooperarea autorităților publice cu societatea civilă.

Participanții au făcut schimb de opinii referitor la încurajarea organizațiilor societăţii civile în scopul prestării serviciilor de generare de venituri, în pofida faptului că acest proces necesită mult efort și există multe impedimente.

Beneficiarii din Organizația de Tineret ”Șansa” au vorbit despre posibilitățile pe care le-au deschis, participînd la acest proiect, precum și despre experiența pe care au obținut-o în calitate de facilitatori în planificare strategică, realizînd Planul Strategic al localității Varnița.

În cadrul mesei rotunde au fost aduse recomandări şi către ONG-uri în privința necesității identificării posibilităților de perfecționare a managementului organizațional, elaborarea documentelor şi politicilor interne de funcționare a organizației, elaborarea de strategii de dezvoltare a organizațiilor și de colectare a fondurilor.