Promoveaza egalitatea, fii tu schimbarea!

COMUNICAT DE PRESA

Ministerul Protectiei Sociale, Familiei si Copilului a organizat, la data de 17 aprilie, Conferinta „Dimensiunea de gen оn cadrul pietii muncii". Evenimentul a fost  realizat оn colaborare si cu sustinerea financiara a Programului UNIFEM оn Moldova si a ONG-ului Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare". Aceasta conferinta este prima din seria de conferinte si consultari publice planificate ca parte a procesului de elaborare a Strategiei Nationale privind Egalitatea de Gen. Elaborarea Strategiei date reiese din angajamente nationale si internationale de consolidare a principiului egalitatii de gen asumate de Republica Moldova prin semnarea Conventiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fata de femei (1994), a Declaratiei Mileniului (2000), precum si prin elaborarea Legii cu privire la asigurarea egalitatii de sanse оntre femei si barbati Nr.5-XVI din 09.02.2006, a Planului National "Promovarea egalitatii genurilor umane оn societate pentru perioada 2006-2009".

Scopul acestei conferinte a fost identificarea problemelor prioritare оn domeniul pietei muncii оn Republica Moldova prin prisma dimensiunii de gen оn vederea elaborarii capitolului "Ocuparea fortei de munca" din Strategie. Astfel, оn lucrarile conferintei au fost abordate subiecte concrete ce vizeaza problematica egalitatii de gen pe piata muncii, precum: aspecte de gen оn procesul de integrare pe piata muncii, segregarea profesionala si diferenta salariala si antreprenoriatul feminin. De asemenea, s-au evidentiat factorii care limiteaza participarea femeilor pe piata muncii si participarea femeilor la procese de luarea deciziilor. Totodata, a fost prezentata participantilor o privire de ansamblu asupra studiilor de profil efectuate оn Republica Moldova, оn ceea ce priveste dimensiunea de gen si piata muncii.

Оn cadrul conferintei s-a elucidat faptul ca rata ocuparii la barbati constituie 44,8%, iar la femei – 40,5%. Totodata, оn anul 2007  rata somajului la barbati a fost de 6,3%, iar la femei – 3,9%. Conform rezultatelor unui studiu cu privire la situatia femeilor pe piata muncii, оn opinia angajatorilor, cele mai mari dificultati ale femeilor sоnt: cumularea a doua activitati (serviciu si lucrul casnic), orarul rigid de munca si diferitele forme de discriminare ale femeilor (la angajare, la participarea оn procese de luare a deciziilor si la promovare). 

De asemenea, a fost mentionat faptul ca atоt la nivel international, cоt si national, discrepantele salariale exista, iar marimea acestora variaza оn functie de mai multi factori. Оn contextul Republicii Moldova cauzele discrepantei salariale sоnt: discriminarea оn baza de gen pe piata muncii (de exemplu, traditional оn functii manageriale sоnt mai multi barbati decоt femei) si segregarea ocupationala  - barbatii sоnt implicati оn sectoarele mai bine remunerate (de ex., politie, activitati financiare, tranzactii imobiliare, etc.), iar femeile activeaza preponderent оn domeniile mai prost platite, precum оnvatamоntul, sanatate si asistenta sociala. Оn consecinta, salariu mediu lunar al femeilor оn 2007 a constituit 72,8% fata de cel al barbatilor.

Alte aspecte importante abordate оn cadrul conferintei au fost  cele legate de specificul cadrului normativ national оn ceea ce priveste problematica de gen. Astfel, s-a mentionat faptul ca este necesara revizuirea legislatiei оn vigoare si armonizarea acesteia cu prevederile Legii cu privire la asigurarea egalitatii de sanse оntre femei si barbati, cоt si a Cartei Sociale revizuite. Totodata, este crucial sa se оmbunatateasca serviciile prescolare si sa se instituie mecanisme de оncurajare a tatilor de a beneficia de dreptul la concediul de оngrijire a copilului. Dezvoltarea statisticii dezagregate pe sex, cu accent sporit pe domeniul protectiei sociale  si analiza politicilor sectoriale si a bugetelor prin prisma dimensiunii de gen au fost alte imperative evidentiate оn cadrul discutiilor.

Totodata, participantii au fost curiosi sa afle ca оn conformitate cu rating-ul organizat de Forul Economic International, cele mai bune conditii pentru femei оn ceea ce priveste accederea la procese decizionale sоnt create оn Suedia (47% femei sоnt membre ale Parlamentului), Finlanda (41,5% MP) si Norvegia. Tara noastra s-a clasat pe locul 21 (din 128 de tari), avоnd оn vedere faptul ca din cei 101 deputati оn Parlament, doar 22 sоnt femei. Оn schimb, оn acest an, odata cu noul guvern, avem si prima femeie оn functie de prim-ministra. Actualmente, оn Moldova avem o singura presedinta de raion si 161 femei оn functie de primare de municipii, orase si sate, ceea ce constituie 17,9% din numarul total. Оn calitate de consiliere raionale activeaza 191 femei, ceea ce constituie 17% din numarul total de consilieri. Оn consiliul municipal Chisinau, din numarul total de 51 consilieri, doar 16 sоnt femei. Astfel, s-a concluzionat ca desi exista anumite prevederi legislative care оncurajeaza implicarea femeilor la luarea deciziilor, acestea sоnt insuficiente sau nefunctionale, ceea ce оmpiedica femeile sa aiba o reprezentativitate mai mare оn procesele decizionale.

Problema antreprenoriatului feminin a suscitat interesul publicului оn special prin faptul ca din pacate, el beneficiaza de o atentie redusa din partea Guvernului, conform opiniilor participantilor. Astfel, este important sa se instituie unele masuri speciale care sa оncurajeze femeile оn acest sens (facilitati fiscale, credite preferentiale etc.).

Prezentarile din cadrul Conferintei si concluziile acesteia vor contribui substantial la elaborarea  Strategiei de promovare a egalitatii genurilor, asupra careia lucreaza Ministerul Protectiei Sociale, Familiei si Copilului, conform Planului de actiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea tarii - bunastarea poporului", aprobat prin Hotarоrea Guvernului nr.790 din 1.08.2005.

La Conferinta au participat membrii Comisiei guvernamentale pentru egalitate оntre femei si barbati, reprezentanti ai structurilor de stat, societatii civile si organizatii internationale.
Evenimentul a fost sustinut financiar de catre Fundatia Soros-Moldova si Institutul pentru o Societate Deschisa (New-York) prin Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” si Programul UNIFEM оn Moldova.


Petru mai multe detalii poteti contacta:

Daniela Terzi-Barbarosie

Executive Director
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
Chisinau, MD-2012
Republic of Moldova
tel.: +373 22 207158
mob.:069146891
e-mail: terzi@progen.md
www.progen.md