O întreprindere socială a fost lansată la Răzeniintrep socialaÎn satul Răzeni, r. Ialoveni locuiesc circa 40 tineri cu dizabilităţi cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani. Majoritatea (2/3) din ei nu au studii sau cu studii primare, respectiv nu sunt încadraţi în cîmpul muncii, iar 1/3 au experienţă minimă de activitate profesională sau lucru în echipă. De obicei, aceşti tineri trăiesc în familii social-vulnerabile cu un venit mediu lunar sub minimul necesar, sunt marginalizaţi de membrii comunităţii din cauza dizabilităţii. Administraţia publică locală nu dezvoltă nici un program sau acţiune pentru integrarea socială a acestora. Astfel, tinerii cu dizabilităţi din localitate sunt consideraţi victime sau se autocalifică ca victime din cauză că au oportunităţi reduse.

Proiectul „Integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi prin dezvoltarea unei întreprinderi social-economice” lansat în aprilie 2012 de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” cu suportul Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului prin intermediul Organizaţiei austriace non-profit ,,Volkshilfe Solidarität” este unul oportun şi ancorat în necesităţile reale ale comunităţii. Prin acţiunile proiectului realizate pe parcursul unui an, 10 tineri cu dizabilităţi au beneficiat direct de serviciile şi produsele proiectului (evaluarea capacităţilor de incluziune socio-profesională, instruire profesională), inclusiv din perspectiva durabilităţii, avînd oportunitatea de a fi încadraţi în cîmpul muncii în cadrul întreprinderii social-economice „Floare de cireş” SRL, creată în decembrie 2012 la Răzeni.

altJoi, 27 iunie 2013, la Răzeni a avut loc lansarea oficială a întreprinderii social-economice „Floare de cireş” şi festivitatea de inaugurare a Cantinei de ajutor social. La întreprinderea socială nou creată vor activa în bază de contract de muncă, începînd cu luna iulie, 10 tineri cu dizabilităţi, 5 fete şi 5 băieţi cu diverse grade şi tipuri de dizabilitate. Întreprinderea are două domenii de activitate: alimentaţia publică şi creşterea legumelor în seră.

Serviciile de alimentaţie publică vor fi prestate prin intermediul Cantinei de ajutor social, începînd cu luna viitoare de serviciile acesteia vor beneficia 20 persoane din categorii socialmente vulnerabile, acestea vor primi gratuit de trei ori pe săptămînă cîte un prînz cald.

Prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă  şi a Asociaţiei Obşteşti „Insula Speranţelor”, tinerii au fost instruiți și au căpătat abilități profesionale, astfel încît să se poate încadra cu succes în cîmpul muncii.

Prezentă la eveniment,  Dna Ruxanda Glavan, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a menționat că incluziunea socială a persoanelor cu dizabilitaăti este un obiectiv primordial al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova. „După  ratificarea convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități țara noastră a început ajustarea legislației naționale la această convenție. Dreptul la activitate socială și muncă este de asemenea un drept major  a persoanelor cu dizabilități care trebuie respectat. Iată de ce salutăm deschiderea primei întreprinderi sociale în Republica Moldova”, a specificat Dna Ruxanda Glavan.

Dna viceministru a adăugat că antreprenoriatul social înseamnă a face business nu pentru  profit, ci pentru impactul pozitiv ce îl va avea asupra comunității. „Antreprenorul social este cel care găseşte mecanismele de dezvoltare a produselor şi serviciilor pentru pieţe care încă nu beneficiază de oferte adaptate nevoilor lor”, a mai spus Dna Ruxanda Glavan.

În context, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a accentuat că statul este dispus să susțină asemenea inițiative și să încurajeze dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova.