Gala Bunelor Practici ,,Participarea tinerilor la viaţa comunităţii”, Ediţia a II-aGALA2013Gala Bunelor Practici, cu genericul "Participarea tinerilor la viaţa comunităţii", Ediţia a II-a, s-a desfăşurat la 25 iunie 2013 în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional Ialoveni. Gala este un eveniment care recunoaşte şi celebrează public realizările şi bunele practici ale celor 16 grupuri de iniţiativă din 11 localităţi care au implementat proiecte în Runda a VI-a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni, în contextul Programului de Acţiuni din cadrul Proiectului ,,Ialoveni – Capitala Naţională a Tineretului 2013".

Astfel, tinerii şi-au prezentat proiectele care corespund cu următoarele criterii: inovaţie, continuitate, impact asupra comunităţii şi tinerilor, durabilitate, replicabilitate, eficienţă; utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă); participare (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret). În deschiderea festivităţii, domnul Anatolie MELENCIUC, vicepreşedintele raionului şi-a exprimat recunoştinţa pentru tinerii care implementează proiecte în localităţi şi atrag resurse în comunitate pentru dezvoltare durabilă. Domnul Sergiu STANCIU, viceministrul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova a apreciat înalt activismul tinerilor din raionul Ialoveni şi i-a îndemnat să aplice la diferiţi finanţatori pentru a dezvolta participarea tinerilor la viaţa comunităţii şi implicare în diverse proiecte.

Domnul Ion DONEA, şef, Direcţia Programe pentru Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Molova a îndemnat asociaţiile obşteşti din raionul Ialoveni să aplice la Programul de granturi oferit de minister pentru asigurarea dezvoltării multilaterale a tinerilor. Domnul Timur ONICA, manager de program, Fundaţia Est-Europeană a subliniat că investiţia în tineret trebuie să aducă beneficii mari în comunitate şi să asigure parteneriatul în implementarea politicilor. Domnul Alex PETROV, secretar general, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, a menţionat că ecolul impactului acţiunilor de tineret din raionul Ialoveni se aude în celelalte raioane ale ţării. Domnul Sergiu GURĂU, preşedintele Asociaţiei Obşteşti "Eco-Răzeni" a asigurat tinerii că în toamna 2013 vor desfăşura Runda a VII-a a Programului de Granturi Mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni.

Domnul Anatolie MELENCIUC, vicepreşedintele raionului Ialoveni şi Domnul Sergiu STANCIU, viceministrul Tineretului şi Sportului au decernat celor 16 grupuri de iniţiativă pentru implementarea reuşită a proiectelor, Trofeul Galei Bunelor Practici "Participarea tinerilor la viaţa comunităţii", diplome şi florile recunoştinţei, după cum urmează:

- Proiectul "SUNT UNIC - iniţiativă de autocunoaştere şi afirmare a tinerilor", din Răzeni, implementat de grupul de iniţiativă "Generaţia încrederii în sine", lider - Bivol Andrian (buget: 2753,94 lei);
- Proiectul "Tinere talente din Costeşti", implementat de grupul de iniţiativă "Promotorii talentelor", lider - Adaşan Lucia (buget: 5135,24 lei);
- Proiectul "Cine are carte are parte", din Horeşti, implementat de grupul de iniţiativă "Tete-a-Tete", lider - Cerlat Adriana (buget: 3153,18 lei);
- Proiectul "i Matematică", din Răzeni, implementat de grupul de iniţiativă "Maths Grup", lider - Caraman Ion (buget: 6612,07 lei);
- Proiectul "O societate informată este o societate protejată", din Ulmu, implementat de grupul de iniţiativă "Ulmu do am", lider – Ciubotaru Vasile (buget: 4041,61 lei);
- Proiectul "Ziarul local "Curierul de Horeşti", din Horeşti, implementat de grupul de iniţiativă "Autentic", lider – Andronic Lidia (buget: 3000,00 lei);
- Proiectul "Descoperă Moldova", din Horeşti, implementat de grupul de iniţiativă "L.A.L", lider – Atanasov Ana (buget: 3527,61 lei);
- Proiectul "Un sat curat pentru un mediu sănătos", din H oreşti, implementat de grupul de iniţiativă "Ecologiştii", lider – Balan Ana (buget: 3070,08 lei);
- Proiectul "Procurarea utilajelor pentru proiecţii de film", din Suruceni, implementat de grupul de iniţiativă "Tineri pentru Tineri", lider – Radu Boişteanu (buget: 4975,00 lei);
- Proiectul "Consiliul elevilor – premisă a implicării active a elevilor în viaţa şcolii", din Mileştii Mici, implementat de grupul de iniţiativă "Forţa", lider – Andreicu Tatiana (buget: 8023,00 lei);
- Proiectul "Tinerii exploratori ai monumentelor de artă şi cultură", din Văsieni, implementat de grupul de iniţiativă "Pro Life", lider – Jumir Victoria (buget: 5064,06 lei);
- Proiectul "Fumatul şi alcoolul îţi distruge viitorul", din Ialoveni, implementat de grupul de iniţiativă "Analitic-club", lider – Mocanu Cristina (buget: 4189,10 lei);
- Proiectul "Strategia de dezvoltare a activităţilor cultural-fizice în gimnaziu", din Hansca, implementat de grupul de iniţiativă "Ecologiştii", lider – Levinte Maria (buget: 5339,00 lei);
- Proiectul "Tinde spre perfecţiune, informează-te online", din Cigîrleni, implementat de grupul de iniţiativă "Tinerii ONLINE", lider – Buşilă Mihaela (buget: 1938,59 lei);
- Proiectul "Şcoala tinerilor bloggeri", din Ruseştii Noi, implementat de grupul de iniţiativă "Tinerele bloggeriţe", lider – Cotorobai Sabina (buget: 2753,94 lei);
- Proiectul "Forma sprtive pentru volei", din Zîmbreni, implementat de grupul de iniţiativă "Activiştii", lider – Damaschin Alina (buget: 4087,74 lei).

Gala Bunelor Practici, cu genericul ,,Participarea tinerilor la viaţa comunităţii", Ediţia a II-a, este festivitatea care a încheiat Runda a VI-a a Programului de Granturi Mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni şi a asigurat schimbul de experienţe, atitudini şi valori între tinerii activi şi dotaţi din raionul Ialoveni.

Programul "Fondul pentru Tineri Ialoveni" este coordonat de Asociaţia Obştească "Eco-Răzeni" în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni şi suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Victor PLETOSU, specialist în domeniul Politicilor de Tineret, Aparatul Preşedintelui raionului