Energia solară mai accesibilă comunităților rurale: lansarea unui proiect inedit al asociației WiSDOM

Asociația WiSDOM anunță lansarea proiectului ”Întărirea capacității locale privind utilizarea energiei solare în localitățile rurale”. Pe parcursul a 18 luni mai multe activități vor fi efectuate atât în localitățile pilot Boldurești și Milești (Nisporeni), cât și la nivel regional și național, cele mai însemnate incluzând organizarea atelierelor de instruire, construcția a 20 de colectoare solare necostisitoare în gospodării individuale și instituții sociale locale, publicarea și distribuirea materialelor educaționale și instructive, precum și numeroase activități publice de promovare a utilizării energiei solare.

Proiectul a demarat prin organizarea la data de 15-16 iunie a unui atelier de lucru în comuna Boldurești, cu implicarea actorilor locali interesați din ambele localitățile pilot, unde prin efort comun au fost discutate necesitățile energetice și potențialul exploatării surselor regenerabile de energie, mai cu seamă a energiei solare. Tot atunci au fost elaborați și termenii de referință pentru derularea eficientă a activităților ulterioare, dar și indicatorii pentru evaluarea succesului acestora. Implicarea activă la lucrările atelierului a locuitorilor, a reprezentanților APL, antreprenorilor locali și lucrătorilor din domeniul învățământului denotă un mare interes față de subiectul abordat, dar și dorința actorilor locali de a se implica personal în implementarea proiectului. De menționat că părțile interesate și beneficiarii direcți ai activităților de construcție a colectoarelor solare se vor implica prin cofinanțare.

Proiectul este susținut financiar de: 1) WECF în cadrul proiectului ”Întărirea capacității locale privind încălzirea solară, apă caldă menajeră și izolarea termică în zonele rurale și cele îndepărtate din regiunea CEE” și 2) REC Moldova prin proiectul “ Sprijinirea organizațiilor societății civile de mediu din Belarus și Republica Moldova" (SECTOR).

Despre asociația WiSDOM

WiSDOM este o organizație neguvernamentală republicană, care promovează principiile dezvoltării durabile prin desfășurarea activităților de conștientizare, implicare și stimularea participării, diseminarea cunoștințelor și a bunilor practici, dar și prin cercetare și inovații. Prin oferirea de soluții durabile descentralizate, simple și accesibile, WiSDOM se focusează în primul rând pe întărirea capacității și suportul comunităților rurale.

WiSDOM își propune schimbarea mentalității și atitudinii comunității în spiritul principiilor dezvoltării durabile prin creșterea conștiinței, implementarea proiectelor demonstrative, precum și prin stimularea replicării istoriilor de succes.

Contact

Pentru informații suplimentare puteți să contactați directorul acestui proiect:

Sergiu Andreev
Telefon: +373 69769744
Email: sergiu.andreeff@gmail.com

Articol adaugat de: Sergiu Andreev