Masa rotundă la Universitatea Slavonă

La 20 mai la Universitatea Slavonă din Chişinău, în cadrul activităţii de cercetări ştiinţifice ale catedrei de psihologie şi pedagogie, s-a desfăşurat masa rotundă cu genericul "Probleme actuale ale familiei moderne: abordări teoretice şi practice". Evenimentul a coincis cu celebrarea Zilei Internaţionale a Familiilor şi a întrunit aproximativ 30 de pedagogi şi studenţi.  
 
Masa rotundă a fost deschisă de către doctorul în pedagogie I.V. Carnaeva. Apoi a luat cuvântul decanul facultăţii umanitare, doctorul în pedagogie N. A. Ovcearenco, care în adresarea sa de deschidere a făcut pararela între situaţia Moldovei de azi şi cea din Imperiul Roman înainte de destrămare. În continuare a luat cuvântul dna Larisa Cuzneţov, doctor habilitat în pedagogie, profesor, prezentând referatul plenar la tema: "Probleme actuale ale familiei moderne".  Dna Cuzneţov este specialist de frunte a Moldovei în sfera psihologiei de familie, precum şi autorul a numeroase cărţi şi a circa 200 de articole ştiinţifice. Dumneaei a vorbit despre cercetările renumitului psiholog Hans Eysenck, a familiilor moldoveneşti ai căror membri muncesc în Europa şi modul în care valorile europene îi afectează pe moldoveni, precum şi despre experienţele personale în  consultarea familiilor.  
 
A urmat prezentarea Tatianei Costea, masterand, cursul II la psihologie, la tema: "Aspecte psihologice ale perioadei de sarcină şi situaţii de maternitate".
 
După care, preşedintele Federaţiei Familiilor din Moldova, dul Alexandru Zamuşinski, a venit cu prezentarea de raport despre activitatea organizaţiei, precum şi depre valorile familiei, invitându-i pe cei prezenţi să participe la treningurile organizate de Federaţia Familiilor, accentuând treningul de la sfârşitul lunii, dedicat deosebirilor gender. 
 
Programul mesei rotunde s-a încheiat cu prezentarea studentei anului II Irina Dvornina, la tema: "Particularităţile psiho-pedagogice ale pregătirii adulţilor către familia adoptivă". 
 
Adresarea  dnei Ovcearenco, decanul facultăţii umanitare, în care dumneaei a îndemnat pe fiecare să-şi formuleze o poziţie socială clară şi să manifeste mai  mult activism în sfera protecţiei valorilor familiale, a constituit, se poate spune, concluzia întrunirii.