Regia-Apă Şoldăneşti dispune de un sediu modern şi echipament de management a deşeurilor pentru trei raioane

Prestatorul de servicii Î.M. „Regia-Apă Şoldăneşti" a beneficiat de investiţii germane consistente, care îi permit să îşi extindă activitatea şi să devină un operator eficient şi profitabil. Sprijinul financiar a fost acordat prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei.

Astfel, la 25 aprilie 2013 a fost inaugurat sediul renovat al companiei. La eveniment au fost prezenţi peste 70 de persoane, printre care reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale şi locale. Mai mult, la inaugurare a participat şi o delegaţie din Germania. În discursurile lor, invitaţii au subliniat importanţa ca toţi cetăţenii să beneficieze de servicii publice de calitate, pe de o parte, şi să fie responsabili şi grijulii cu mediul înconjurător, pe de altă parte.

„Toate acestea au fost posibile datorită oamenilor, a motivaţiei de a schimba ceva şi a implicării armonioase a actorilor locali şi naţionali, ceea ce ne-a ajutat să atragem şi finanţare. Am vrut şi vrem să facem din  Regia- Apă-Şoldăneşti o întreprindere viabilă, modernă, care prestează servicii publice de calitate, în beneficiul cetăţenilor, pe de o parte, şi este rentabilă, care cel puţin îşi acoperă cheltuielile, pe de altă parte." (Alexandru Tinica, primar de Şoldăneşti) 

Implementarea acestui proiect creează premise sigure pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, care acum au posibilitatea să beneficieze de infrastructura necesară pentru colectarea deșeurilor menajere solide." (Veaceslav Guţuţui, viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor) 

„Ceea ce ne-a făcut să susţinem acest proiect este dorinţa şi convingerea că Republica Moldova se poate apropia de standarde moderne de management integrat al deşeurilor." (Leo Kreuz, şeful Departamentului pentru Europa de Est, Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, BMZ) 

„Acest proiect este important, deoarece datorită lui putem avea o contribuţie reală la optimizarea modului de viaţă, atât prin intermediului infrastructurii create, cât şi a măsurilor de dezvoltare a capacităţilor." (Christoph Beier, Vicepreşedintele Consiliului Director GIZ) 

„Cooperarea dintre raioane şi entuziasmul au dus la succesul acestei iniţiativei, ceea ce va face din Şoldăneşti o localitate mai curată, cu oameni mai sănătoşi şi mai responsabili faţă de starea mediului." (Tudor Meşina, director, ADR Centru) 

„Proiectul ale cărui rezultate le celebrăm azi reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, fiindcă uneşte două regiuni de dezvoltare, demonstrând că anume cooperarea este cheia succesului." (Ion Bodrug, director, ADR Nord) 

Sediul Î.M. „Regia-Apă Şoldăneşti" a fost reconstruit, valoarea lucrărilor cifrându-se la cca 940 de mii de lei. Totodată, pentru a optimiza capacităţile operaţionale ale întreprinderii, au fost procurate maşini specializate în valoare de peste 24 de milioane de lei. Printre acestea, se numără: echipament pentru reciclare, compactare, buldozere, tractoare ş.a. Au mai fost procurate uniforme pentru cei 30 de angajaţi şi achiziţionată tehnică pentru oficiu.

Urmează ca întreprinderea municipală, fondată în 2007, să îşi extindă aria de deservire şi pentru alte două raioane învecinate, Floreşti şi Rezina. La acest moment, în proiectul-pilot sunt incluşi 77.000 de locuitori. Treptat, se preconizează a se acoperi necesităţile tuturor celor 200.000 de locuitori ai microregiunii.

Proiectul-pilot, finanţat de Guvernul Germaniei, este gestionat în parteneriat de Agenţia de Dezvoltare Regională Centru (raioanele Şoldăneşti şi Rezina) şi ADR Nord (raionul Floreşti). Va fi construit un depozit sanitar la Șoldănești, două centre de reciclare la Șoldănești și Florești și două stații de transfer la Cotiujenii Mari și Florești. La această etapă, au fost construite peste 470 de platforme şi procurate containerele.

Treptat, depozitul sanitar va fi extins, în trei etape. Capacitatea maximă a depozitului va fi de 750.000 metri cubi, suficient pentru întreaga populaţie a microregiunii. Perioada de deservire estimată este de 25 de ani.

În august-septembrie 2012, 70 de primării din raioanele Șoldănești, Florești și Rezina au semnat acorduri de cooperare intercomunitară pentru prestarea în comun a serviciului de gestionare a deşeurilor.

Pentru că succesul proiectului-pilot depinde de receptivitatea populaţiei de a colecta separat deşeurile, până la finele lui 2013 va fi desfăşurată o campanie de conştientizare. Campania, pe lângă distribuţia de pliante, broşuri şi difuzarea materialelor promoţionale, va miza pe comunicare directă, „de la uşă la uşă". Succesul iniţiativei va fi posibil datorită comitetului director local, care implementează monitorizarea proiectului. Din comitet fac parte reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate, ADR-urilor, primăriilor implicate, ONG-urilor şi cetăţeni activi.

Iniţiativa-pilot de la Şoldăneşti este implementată cu asistenţa oferită de GIZ, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL). MSPL este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României.