CNPAC a lansat Studiul "Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova"

1 lansareMoldova înregistrează o creştere a numărului de cazuri examinate de sistemul de justiţie în care copiii sunt victime ale infracţiunilor, cu preponderenţă copiii cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani.  Aceasta este concluzia unui nou studiu lansat pe data de 24 aprilie 2013 de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), în colaborare cu Centrul de Investigaţii şi Consultanţă SOCIOPOLIS.

Studiul a fost realizat cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.

„Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova” este primul studiu de acest gen realizat în Moldova care analizează prevederile legale în domeniul participării copiilor victime ale infracţiunilor în cadrul procedurilor legale, precum şi practicile care constituie răspunsul autorităţilor la problema abuzurilor săvârşite împotriva copiilor. Informaţia inclusă în studiu a fost colectată în perioada noiembrie-decembrie 2012, fiind chestionaţi 306 ofiţeri de urmărire penală, procurori şi judecători, inclusiv au fost organizate 11 interviuri individuale aprofundate cu reprezentanţii administraţiei publice, organele de justiţie şi  analizate 10 studii de caz despre copiii victime ale infracţiunilor.

Rezultatele studiului relevă că serviciile specializate de însoţire psihologică a copiilor victime ale infracţiunilor sunt slab dezvoltate în Republica Moldova. În acest sens, este necesară dezvoltarea cadrului legal în vederea reglementării clare a participării specialistului psiholog la orice audiere în care este implicat un copil martor sau parte vătămată în cadrul unei infracţiuni.

Totodată, studiul recomandă îmbunătăţirea Codului de procedură penală astfel încât să fie asigurate procedurile prietenoase copilului atât la etapa de urmărire penală, cât şi în instanţa de judecată. Instituţiile cheie trebuie să creeze condiţii de protecţie ale copiilor prevăzute de lege, în special instituirea camerelor specializate pentru audierea copiilor, în baza standardelor aprobate de Ministerul Justiţiei.

Studiul poate fi accesat aici

Pentru mai multe informaţii privind studiul, Vă rugăm să contactaţi CNPAC la numărul de telefon: (+373) 22 75-88-06, e-mail: office@cnpac.org.md, sau să vizitaţi www.cnpac.org.md, http://amicel.org.md.

 

Acest studiu este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.

###