Vizitele Clinicii Mobile în localitățile compact populate de cetățenii de proveniență romă din Republica Moldova


P1010174În perioada 19 – 21 aprilie 2013, Centrul de Resurse și Consultanță „Ograda Noastră” ONG a organizat o serie de vizite în 6 localități compact si mixt populate de cetățenii de proveniență Romă din RM: s. Cărpineni, r-ul Hîncești, or. Hîncești, satele Cetrosu si Gribova din r-ul Drochia, satul Parcani, r-ul Călărași  și or. Comrat.

Vizitele în aceste comunități au  fost realizate cu scopul de a oferi  sprijin și consultare profesională activiștilor și grupurilor de inițiativă locale în astfel de domenii precum drepturile omului, mobilizarea comunitară, aspecte legate de integrare și participare în procesele sociale și în viață publică în ansamblu. Momentul inedit al acestor vizite a fost organizarea acestor întâlniri în comunitatea romă, la aer liber „în mahala”. Acest lucru a permis păstrarea unei atmosfere libere, prietenoase și de încredere.

Echipă de experți numită simbolic „clinică mobilă” - formată din juriști cu experiență în aspectele menționate anterior - au facilitat discuții și au dat răspunsuri și recomandări romilor care întâmpină probleme și dificultăți legate de necunoașterea legilor, a drepturilor și obligațiilor civice  precum și a problemelor legate de participarea scăzută a romilor în viața publică din comunitate.

Cele mai des invocate probleme în cadrul acestor vizite s-au dovedit a fi lipsa unui dialog constructiv cu APL locale, accesul dificil sau lipsa unui acces la serviciile sociale ca rezultat a neîncrederii dar și necunoașterii procedurilor de bază.

Romii din cele 6 localități au găsit vizitele extrem de utile și necesară, asistența dată fiind nu doar consultanță juridică și sprijin logistic ci și motiv de încrede în forțele proprii.

Ca rezultat imediat a acestor vizite deja au fost semnalate unele progrese a romilor din localitățile sus menționate; activiștii locali au venit cu propuneri de activități la nivel local.

Asistența „ Clinicii mobile” este activitate din cadrul inițiativei: „Creșterea nivelului de incluziune a romilor din Republica Moldova: dezvoltarea capacităților și facilitarea participării egale” implementată de „Ograda Noastră” ONG cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.