Vizită de studiu la Liceul Teoretic ”Vasile Lupu” din s. Susleni, r. Orhei

Experiența și realizările obținute în implementarea educaţiei incluzive de către Liceul Teoretic Vasile Lupu” din s. Susleni, r. Orhei au fost împărtășite în cadrul unei vizite de studiu la această instituție de învățămînt, la care au participat 22 de coordonatori ai echipelor multidisciplinare intraşcolare din 15 raioane. Vizita a avut loc pe data de 27 februarie și a fost organizată în cadrul proiectului ”Acces egal la educație”, care este implementat de Keystone Moldova cu scopul de a spori accesul egal la educație al copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) din 22 de comunități din țară.

Vizita de studiu a avut drept scop schimbul de experiență în vederea eficientizării activității echipelor multidisciplinare la nivel de școală și în comunitate prin dezvoltarea competențelor de management ale coordonatorilor. În acest context, echipa multidisciplinară a Liceului Susleni a prezentat experiența acumulată în incluziunea educaţională a celor 19 copii cu CES din comunitate. Echipa își desfășoară activitatea în strînsă colaborare cu Serviciul de Asistență Psihopedagogic Raional/SAP. Membrii echipei multidisciplinare coordonează la nivel de școală serviciile educaționale prestate de cadrul didactic de sprijin și Centrul de Resurse pentru Educație Incluzivă. De asemenea, echipa acordă suport în implementarea educației incluzive cadrelor didactice, părinților, grădiniței și membrilor comunității.

În cadrul prezentărilor făcute de către membrii echipei multidisciplinare au fost menționate realizările obținute de copiii cu CES, s-a menționat impactul implementării proiectului care a făcut să se schimbe atitudinea față de copiii cu CES și să se îmbunătățească metodele de predare, parteneriatul cu părinții și comunitatea. Emoţii deosebite le-au adus celor prezenți activitatea prezentată de copiii cu CES în cadrul Centrului de Resurse pentru Educaţie Incluzivă, unde cadrele didactice de sprijin îi încurajează pe copii să comunice, îi ajută să depăşească timiditatea, să obțină succese, care pas cu pas le vor da mai multă încredere în propriile forţe şi libertatea de acţiona independent în societate.

Atelierul cu tema: ”Managementul echipei multidisciplinare intraşcolare” a permis coordonaotrilor echipelor să identifice etapele formării unei echipe eficiente și rolul managerului-coordonator în organizarea activităţii echipei pentru realizarea obiectivelor propuse. În rezultatul vizitei, echipele au avut posibilitatea de a discuta despre realizările obținute în implementarea educaţiei incluzive, au propus crearea unei reţelele de comunicare între şcoli, fapt care va facilita comunicarea între școlile-pilot și va asigura schimbul de experiență în incluziunea educaţională a copiilor cu CES.

La acest eveniment au participat 34 de persoane, 22 coordonatori ai echipelor multidisciplinare intraşcolare, reprezentanţi ai Direcţiei Educaţiei Tineret şi Sport din r. Orhei şi reprezentanţi ai Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică constituit recent în raionul Orhei, membri ai EMI Susleni.

Proiectul „Acces egal la educaţie” este implementat de către Keystone Moldova cu susținerea financiară a Early Childhood Program / Open Society Foundations, Mental Health Initiative / Open Society Foundations şi Fundația Soros-Moldova. Parteneri ai proiectului sînt Programul educaţional „Pas cu Pas”, Direcțiile Raionale de Învățământ și autoritățile publice locale.

Galina Climov