Masa rotundă “Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități: probleme și soluții”Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni” organizează la 13 februarie 2013, masa rotundă “Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități: probleme și soluții”. Scopul evenimentului este de a reuni circa 40 reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor statului implicate în procesul de facilitare a integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, pentru ca fiecare să prezintă preocupările de moment în domeniu, rezultatele activităţii şi planurile de viitor, astfel ca comunitatea noastră să cunoască situaţia actuală, se va realiza un schimb de opinii, bune practici, analiza problemele şi se vor elabora recomandări.

Prima sesiune va fi dedicată inițiativelor actorilor naționali și austrieci în domeniul facilitării accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. În cadrul acestei sesiuni vor avea comunicări reprezentanţi de la Direcția politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități a Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova şi Direcţia implementarea politicilor de ocupare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Atașatul pentru Muncă, Afaceri Sociale și Protecția Drepturilor Consumatorilor de la Ambasada Austriei în Republica Moldova, Organizația non-profit Volkshilfe Austria, Întreprinderea WienWork, Austria, Keystone Human Services International Moldova, Asociația Motivație Moldova, Centrul de Susținere a Businessului pentru Nevăzători. Totodată, Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” va face o prezentare a rezultatelor implementării proiectului: Integrarea socială a tinerilor cu dizabilități prin crearea unei întreprinderi sociale în satul Răzeni, r. Ialoveni şi a Studiului asupra evaluării capacităţilor de incluziune socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi din s. Răzeni, r. Ialoveni.

În a doua parte a zilei, participanţii vor activa în cadrul a două ateliere. Primul atelier de lucru va discuta despre barierele în procesul de integrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, în cel de al doilea atelier se vor elabora recomandări pentru îmbunătățirea situației din domeniul integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova

Evenimentul se va desfăşura în oraşul Chişinău, la Centrul FIDES, str. Mușatinilor 1/3, Sala „Conferenţia” cu începere de la ora 9.00. Vezi Agenda. Masa rotundă se desfășoară în cadrul proiectului „Integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi prin dezvoltarea unei întreprinderi sociale” implementat de către Asociaţia Obştească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu Organizaţia austriacă non-profit ,,Verein Volkshilfe Solidarität”, cu suportul financiar al Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului.


telegram