Reprezentanţi ai organizaţiilor de susținere a businessului și agenți economici participă la o vizită de studiu în Germania

Reprezentanţi ai organizaţiilor de susținere a businessului și agenți economici, inclusiv din stânga Nistrului, care activează în domeniul agricol, participă la o vizită de studiu în Germania, în perioada 11-15 martie 2013.

Vizita de studiu este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în cadrul Programului ”Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Grupul de oameni de afaceri este condus de președintele CCI a Moldovei, Gheorghe Cucu. Din delegația autohtonă fac parte reprezentanții a 20 de ONG-uri de profil și companii, printre care: asociațiile ”BioEnergGroup”, ”Concordia”, ”Uncalnis”, ”Mierea Aurie”, ”ASPROAGRO”, Asociaţia antreprenorilor din Găgăuzia, Centrul de Business din Cahul, Agenţia Europeană de Cercetări Economice, Reconstrucţie şi Dezvoltare, SA ”Nistru-Olăneşti”, SRL ”Unigrain”, SRL ”Agrostar”, SRL ”Evrosad” ș.a.

Potrivit directorului Direcției Relații Internaționale a CCI a Moldovei, obiectivele vizitei de studiu sunt familiarizarea cu practicile europene de desfăşurare a afacerilor, schimbul de experienţă, realizarea potenţialului de export şi identificarea posibilităţilor de stabilire a cooperării investiţionale. ”Întreprinzătorii vor avea întrevederi de afaceri și vor vizita întreprinderi specializate în producerea biomasei și biogazului, energie regenerabile, prelucrarea produselor agricole, creșterea produselor agricole ecologice, prelucrarea laptelui, rețele de distribuție a produselor alimentare etc. Oportunitățile investiționale ale Republicii Moldova vor fi prezentate în cadrul reuniunilor de afaceri de la CCI Leipzig, CCI Potsdam și de la Comitetul de Est al Economiei Germane, Berlin. Delegația autohtonă se va întruni și cu reprezentanți ai clusterului producătorilor de produse alimentare.

Aceste sectoare sunt importante pentru economia națională, cu o mare perspectivă de dezvoltare, însă nu sunt valorificate pe deplin. Preluarea experienței partenerilor din Germania este binevenită, practicile germane demonstrându-și deja eficiența”, a spus Mihai Bîlba.  

Menționăm că, vizite de studiu similare au mai avut loc în Polonia și Austria.

Programul ”Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” are o durată de 3 ani. Obiectivul general al acestuia este de a contribui la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităţilor locale, societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate în activităţile de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor locale.