Lansarea rețelei de clase virtuale „eTwinning Plus” pentru școli

Lansarea rețelei de clase virtuale „eTwinning Plus” pentru școli

Rețeaua „eTwinning” a Comisiei Europene, care a încurajat 100 000 de școli din 33 de țări europene să comunice prin intermediul internetului, va fi extinsă începând de astăzi la școli din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina. Lansarea „eTwinning plus” va permite acestor țări să se alăture unei clase virtuale imense, în care elevii și cadrele didactice pot să afle mai multe despre omologii lor și să ia parte la proiecte interactive axate, de exemplu, pe învățarea limbilor sau pe matematică. Totodată, aceasta reprezintă pentru tineri o oportunitate de a descoperi diverse culturi și tradiții, dar și de a afla ce au în comun.

„eTwinning este un proiect educațional minunat, cu un potențial enorm de a elimina barierele. Contactele între școli pe care le-am facilitat aduc beneficii incredibile tuturor celor implicați; eTwinning le oferă libertatea de a dezvolta proiecte educaționale creative și interculturale, încurajând în același timp copiii să își dezvolte competențele informatice. Cu eTwinning Plus, această rețea trece la un nou nivel” a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

eTwinning Plus este un proiect pilot lansat ca parte a politicii de vecinătate a UE, în cadrul platformei „Contacte interumane” din Parteneriatul estic, al cărei scop este de a consolida dialogul cu partenerii estici. Comisia intenționează să extindă progresiv programul la țările din vecinătatea sudică, începând cu Tunisia. La început, platforma eTwinning Plus va folosi engleza și rusa ca limbi principale, urmând ca franceza și araba să fie adăugate într-o etapă ulterioară. Pe lângă faptul că va servi drept punct de întâlnire, pentru a le permite elevilor și cadrelor didactice să facă schimb de idei, aceasta va permite totodată școlilor să găsească parteneri pentru proiecte comune.

Štefan Füle, comisarul pentru extindere și politica de vecinătate, a declarat: „Implicarea mai mare a UE în educație, învățământ superior și formare profesională va ajuta țările partenere și în mod special generațiile mai tinere să se pregătească mai bine pentru a răspunde provocărilor economice și sociale din vecinătatea noastră”.

Pentru a contribui la crearea rețelei, s-a înființat o agenție de sprijin parteneră în fiecare dintre țările vecine implicate. Aceste organizații vor promova eTwinning Plus la nivel național, se vor asigura că rețeaua răspunde nevoilor școlilor și vor organiza sesiuni de formare pentru cadrele didactice. Totodată, vor selecta școlile participante în funcție de echipamentele lor informatice și de cunoașterea limbilor. Acestea se vor asigura că participă școli rurale și urbane, precum și copii din diverse medii socio-economice.

Bugetul pentru eTwinning Plus este de 834 000 EUR: aproximativ jumătate din această sumă va fi investită în dezvoltarea noii platforme online și în activitățile de coordonare, în vreme ce restul sumei va fi alocată cofinanțării agențiilor de sprijin partenere. Alocarea pe fiecare țară în parte este următoarea: Armenia 64 000 EUR, Azerbaidjan 80 000 EUR, Georgia 64 000 EUR, Moldova 80 000 EUR și Ucraina 96 000 EUR.

Context

Rețeaua eTwinning, creată în 2005, este o comunitate de școli europene care nu încetează să se dezvolte. Aproape 200 000 de cadre didactice și peste 100 000 de școli din 33 de țări europene (cele 27 de state membre ale UE, Islanda, Elveția, Norvegia, Turcia, Croația și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) s-au înscris pentru a utiliza acest mediu online gratuit și sigur destinat formării profesorilor și proiectelor educaționale comune. Portalul eTwinning este disponibil în 25 de limbi.

Rețeaua eTwinning face parte din programul Comenius al UE și beneficiază de o finanțare anuală de aproximativ 10 milioane EUR. Finanțarea nu se atribuie proiectelor individuale, ci se concretizează în instrumente și sprijin pentru cadrele didactice și elevi, precum portalul eTwinning, și în seminare pentru profesori.

Un studiu recent a arătat că eTwinning este o modalitate simplă și accesibilă ca preț prin care școlile se pot implica într-o cooperare internațională. Acesta a mai arătat că, datorită implicării în eTwinning, cadrele didactice și-au îmbunătățit competențele și relațiile cu elevii și și-au lărgit rețelele profesionale. Elevii s-au simțit mai motivați și au lucrat mai bine în echipă.

Ca parte a noului program Erasmus pentru toți, care va începe în 2014, Comisia și-a propus ca eTwinning să devină o platformă pentru toate școlile care doresc să coopereze la nivel transfrontalier cu sprijinul UE.

Programul eTwinning contribuie la realizarea obiectivelor UE de a îmbunătăți competențele digitale și învățarea prin cooperare cu omologi. În cursul acestui an, Comisia va publica o strategie privind deschiderea învățământului vizând îmbunătățirea învățământului și dezvoltarea competențelor prin noi tehnologii și resurse educaționale cu acces liber.

Pentru informații suplimentare

Mihai Calalb

coordonator e Twinning in R Moldova

mcalalb@hotmail.com