Prestatorul de servicii "Apă-Canal Cahul" se pregăteşte să devină operator regionalArticol adaugat de: Laura Bohantov

Prestatorul de servicii "Apă-Canal Cahul" a beneficiat de investiţii germane consistente, care îi permit să îşi extindă activitatea şi să devină un operator eficient şi profitabil. Sprijinul financiar a fost acordat prin intermediul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei.

Astfel, sediul companiei a suportat reparaţii în valoare de 580 de mii de lei. Totodată, pentru a optimiza capacităţile operaţionale ale întreprinderii, au fost procurate maşini specializate în valoare de peste 1,7 mii lei pentru intervenţii în caz de avarii, evacuarea apelor uzate ş.a.

Schimbarea la faţă" a Apă-Canal Cahul s-a făcut remarcată şi la nivel de imagine instituţională. A fost elaborat manualul de identitate vizuală al companiei, care conţine un pachet de materiale corporative: logou, slogan, foi cu antet, cărţi de vizită, şabloane pentru buletine informative, rapoarte şi contracte.

Cromatica "Apă-Canal Cahul" este verde şi albastru, ceea ce corespund filosofiei de care se ghidează întreprinderea: puritatea apei şi salubritatea mediului. Logoul este construit pe simbolul nufărului, care pe lângă faptul că aparţine Cahulul, face apel la apa de calitate şi efectele ei curative.

Culorile corporative "Apă Canal Cahul" şi logoul vor face uşor de recunoscut uniformele de serviciu ale celor 200 angajaţi ai companiei. La 1 martie 2013, aceştia au defilat în Piaţa Horelor din Cahul şi au făcut o poză oficială de grup. Fotografia va fi amplasată pe un panou în centrul oraşului.

„Fie ca această zi să fie una istorică pentru oraşul Cahul, pentru că asistăm la extinderea serviciului de aprovizionare cu apă către alte localităţi. Doar astfel vom putea obţine tarife mai mici, prin activitatea unor întreprinderi specializate şi dotate cu echipament, a unor persoane instruite. Este o soluţie de viitor pentru dezvoltarea localităţilor noastre.", subliniază viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Veaceslav Guţuţui.

"Comunităţile sunt interesate în extinderea serviciului de apă şi canalizare, ceea ce constituie premisa pentru regionalizarea operatorului Apă-Canal Cahul. Dacă este apă de calitate, atunci se rezolvă şi multe alte probleme sociale.", susţine preşedintele raionului Cahul, Avram Micinschi.

La rândul său, directoarea Agenţiei de Dezvoltare Sud, Maria Culeşov, afirmă: „Culeşov ,,Toate investiţiile adiţionale vor contribui la îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor de aprovizionare cu apă, atât pentru oraş, cât şi pentru localităţile din împrejurimi. Sunt sigură că aceste investiţii vor fi valorificate la maxim."

"Acum angajaţii întreprinderii vor avea condiţii decente de muncă, ceea ce va creşte calitatea serviciilor, precum şi operativitatea şi eficienţa.", explică directorul general al ÎM Apă-Canal Cahul, Vasile Zagaevschi.

Cu ocazia evenimentului, a fost lansat site-ul ÎM "Apă-Canal Cahul", www.apacanalcahul.md, care conţine informaţii utile pentru consumatori, buletine de calitate a apei, precum şi jocuri interactive, menite să educe o atitudine responsabilă faţă de problemele de mediu.

De asemenea, tot la 1 martie curent, a fost proiectată ediţia specială a emisiunii TV "Reporter de Gardă", dedicată eforturilor de a creşte calitatea apei în raionul Cahul. Emisiunea a fost elaborată de Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi, în parteneriat cu „Ziarul de Gardă", şi difuzată la Moldova 1. Ediţia a fost sprijinită financiar de Guvernul României.

ÎM "Apă-Canal Cahul" a fost înfiinţată în 1970 şi are la acest moment aprox. 45 000 consumatori. Compania are toate şansele să devină un operator de servicii veritabil şi să deservească nu doar oraşul Cahul, ci şi satele învecinate.

Abordarea GIZ este de a impulsiona cooperarea intercomunitară, astfel ca localităţile învecinate să presteze în comun servicii, pentru a creşte eficienţa şi pentru a optimiza costurile. Astfel, a fost creat un grup de lucru responsabil de a identifica soluţia juridică cea mai practică pentru livrarea în comun a serviciilor de apă şi canalizare de către Apă-Canal Cahul în localităţile Crihana Veche, Roşu, Manta şi Cahul.

În 2012, în satele Crihana Veche, Manta şi Roşu a fost construită infrastructura necesară pentru aprovizionarea cu apă a populaţiei. În Manta şi Crihana Veche lucrările au fost finanţate din contul Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. În satul Roşu apeductul a fost construit din fondurile oferite de Guvernul României, prin intermediul GIZ. Proiectul a fost implementat de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud.

În iulie 2012, consiliul raional Cahul a aprobat componenta actualizate pe apă şi canalizare din Strategia raională de dezvoltare socio-economică. Cu asistenţa GIZ, au fost grupate localităţile pe posibilităţile de conectare la servicii de apă şi canalizare, în funcţie de accesul la bazine hidrografice şi nu neapărat de hotarele administrative. Ulterior, localităţile vor fi asistate la elaborarea documentaţiei tehnice pentru procurare, studiilor de fezabilitate, pentru a atrage mai uşor investiţii în domeniu.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României. 

telegram