Cu mâinile în aluat – aşa se învaţă în secolul XXI în Europa!Articol adaugat de: Mihai Calalb

Problema predării ştiinţelor exacte şi a matematicii este actuală în toată Europa. Proiectul Fibonacci desfăşurat în cadrul FP 7 de către un consorţiu condus de Centrul Internaţional pentru Studii Pedagogice, Paris şi la care participă activ Organizaţia pentru Reformă şi Dezvoltare în Sistemul Educaţional, ORDSE încearcă să renoveze instruirea ştiinţelor în şcoală prin elaborare de materiale metodologice, diseminare schimb de bune practici între profesori, instruirea cadrelor didactice, desfăşurarea de proiecte on-line.

Un exemplu demn de urmat este proiectul Ruka u testu, desfăşurat în cca 500 şcoli din Serbia de către Institutul de Ştiinţe Nucleare VINCA. Animatorul acestui proiect de amploare este Profesorul Stevan Jokic, laureatul premiului Academiei Franceze pentru popularizarea ştiinţei din 2007.

În cadrul vizitei de documentare şi schimb de experienţă a echipei ORDSE la Institutul VINCA s-au studiat ghudurile pentru profesori şi alte materiale didactice elaborate în cadrul unei serii de proiecte europene: Fibonacci, Green Wave, Living with Sun, La main a la pate, Climate, My Planet and Me, etc. Am luat cunoştinţă cu resursele Internet, disponibile pentru profesorii sârbi şi francezi. Aceste resurse facilitează lucrul de zi cu zi al profesorilor, ajutându-i să crească interesul elevilor pentru ştiinţe şi să-i motiveze să cunoască mai mult.

Vizita a fost deosebit de utilă deoarece am văzut cum se implementează metoda IBSE (Inquiry Based Science Education) în diferite clase: prima clasă a şcolii primare, clasa a VI-a la fizică, clasa a VII-a la lecţie de laborator la bilogie.

De asemenea am participat la Conferinţa Naţională a profesorilor sârbi încadraţi în proiectul Fibonacci, unde au fost prezentate strategiile de diseminare a bunelor practici şi modalităţile de cooperare între cercetătorii ştiinţifici şi profesorii şcolari.

Menţionăm că acest proiect este susţinut în Serbia de Ministerul Educaţiei prin introducerea cursului opţional pentru elevii de 6-8 ani Hands on – Discovering the World. Denumirea proiectului sugerează că la şcoală elevii ar trebui să experimenteze mai mult decât să tocească lucruri neânţelese de ei. De circa un deceniu în acest domeniu s-a acumulat experienţă şi resurse bogate, care ar fi destul de utile şi profesorilor moldoveni. Primul pas îl vedem în adaptarea şi traducerea în română a materialelor metodice deja existente.

Mihai Calalb, preşedintele ORDSE.

mcalalb@hotmail.com

Metoda IBSE in clasa IIBSE la lectia de fizica in clasa VIDelegatia ORDSE cu profesori din SerbiaIBSE la lectia de bilogie


 

telegram