Primele rezultate în cadrul unui proiect implementat de ADR Centru în comun cu GIZArticol adaugat de: ADR Centru

Ieri, 05 februarie, a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor la obiectul „Construcția a 77 de platforme pentru colectarea deșeurilor menajere solide în localitățile Băhrinești, Prajila, Ghindești și Gura Camencii" din raionul Florești din Regiunea de Dezvoltare Nord. Acest obiect de investiţie este promovat în cadrul proiectului„Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești", implementat de ADR Centru și finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În calitate de membri ai comisiei de recepție au fost primarii localităților beneficiare, reprezentanți GIZ, ADR Centru, ADR Nord, Consiliul raional Florești și primăria Florești. Invitați în cadrul aceleiași comisii au fost reprezentanți ai serviciilor deconcentrate din raionul Florești. Aceștia din urmă, vor a elibera avizul de recepție

Comisia a efectuat vizite în localitățile unde au fost construite platforme și a evaluat calitatea lucrărilor efectuate. În urma vizitelor comisia de recepție a constatat că lucrările sunt îndeplinite conform documentației de proiect, cu mici obiecțiuni, care urmează a fi înlăturate de către antreprenor pînă la recepția finală. Lucrările la obiectul dat au fost îndeplinite de către SRL „Flerixon".

Proiectul implementat pentru micro-regiunea Șoldănești, Rezina și Florești și Rezina, este un proiect pilot de gestionare a deșeurilor solide. Această inițiativă reprezintă un exemplu de cooperare care depășește hotarele regiunilor de dezvoltare. Astfel, Agenția de Dezvoltare Regională Centru în parteneriat cu GIZ va asigura buna desfășurare a proiectului în toate 3 raioane .

Proiectul dat va fi implementat pe o durată de 24 luni  iar suma acestuia este de 69.048,64 mii MDL.

telegram