Tinerii ialoveneni au decis asupra creării Comisiei raionale pentru politicile de tineretforum 2013La 26 ianuarie 2013 în incinta Consiliului Raional Ialoveni s-a desfăşurat Forumul Raional al Tinerilor, cu genericul: ,,Co-management şi advocacy în domeniul politicilor de tineret, la care au participat peste 50 tineri din localităţile raionului Ialoveni. Scopul forumului este de a spori gradul de participare al tinerilor din raionul Ialoveni la viaţa comunităţii şi de a consolida mecanismele de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor prin crearea Comisiei Raionale pentru Politicile de Tineret – o comisie constituită pe principiul parităţii din reprezentanţii statului şi ai societăţii civile din domeniul tineretului.

În deschiderea evenimentului, domnul Nicolae ANDRONACHI, preşedintele raionului Ialoveni a subliniat că politicile de tineret în contextul proiectului: ,,Ialoveni – Capitala Naţională a Tineretului 2013” reprezintă o prioritate pentru administraţia raionului, deoarece se vor organiza mai multe acţiuni cu participarea tinerilor din raioanele ţării şi este foarte necesară implicarea activă a tinerilor. De asemenea, domnul Anatolie MELENCIUC, vicepreşedintele raionului Ialoveni a promis tinerilor toată susţinerea administraţiei raionului în realizarea ideilor ingenioase, a proiectelor pentru comunitate, pentru că tinerii sunt viitorul ţării noastre.

altPrezent la forum, domnul Constantin ŢURCANU, consultant în politici de tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, care a evidenţiat oportunitatea Capitalei Tineretului 2013, unde tinerii trebuie să fie mereu în căutare, să descopere, să aducă rezultate şi să fie participativi la politicile de tineret naţionale şi locale. La eveniment a fost invitat şi domnul Alex PETROV, secretar general, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, care şi-a exprimat recunoştinţa faţă de administraţia raionului Ialoveni pentru că manifestă deschidere în elaborarea şi implementarea politicilor de tineret. Politica de tineret este o politică comună, interdepartamentală, care presupune integrarea tinerilor, studierea necesităţilor, viziunilor tinerilor şi mecanismele de participare a lor, astfel ca să sporească nivelul de încredere în autorităţi.

De asemenea, domnul Sergiu GURĂU, preşedinte, A.O. ,,Eco-Răzeni”, care a relatat că administraţia raionului Ialoveni susţine iniţiativele tinerilor activi şi merită să creăm Comisia Raională pentru Politicile de Tineret – o bună practică europeană de co-management, care va monitoriza elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor de tineret, problemele şi necesităţile tinerilor. În calitatea sa de membru al Comisiei Guvernamentale pentru Politicile de Tineret a enunţat cîteva subiecte care s-au discutat la şedinţa acestei Comisii, ceea ce ţine de metodologia finanţării centrelor de resurse pentru tineri, migraţia forţei de muncă în rîndul tinerilor, reparaţia căminelor studenţeşti, programul de diminuare a ratei şomajului printre tinerii absolvenţi.

Forumul şi-a desfăşurat lucrările în două ateliere de lucru. Participanţii primului atelier întitulat ,,Capitala Tinerilor Activi” au sugerat prin desene imaginea unui orăşel care dispune de parc de agrement pentru tineret, cinematograf în aer liber, cluburi de interese ale tinerilor, centre educaţionale, case de cultură, panouri informative, ONG-uri şi grupuri de iniţiativă active, şcoală, biserică, centre de resurse pentru tineri, proiecte ecologice, flash-mob-uri ale tinerilor, săli şi terenuri de sport, şcoli de arte, schimburi de tineret naţionale, centre de sănătate, televizune cu programe pentru tineret, locuri de muncă pentru tineret, aces la informaţie şi internet. Prin acest joc tinerii au simulat procesul de luare a deciziilor în grup, au discutat despre posibile greşeli care pot apărea în acest proces, cum să eficientizăm lucrul într-o echipă unde sînt persoane şi interese diferite, aspecte esenţiale de care trebuie să se ţină cont în activitatea comisiei care se doreşte a fi creată.

De asemenea, participanţii celui de-al doilea atelier de lucru întitulat ,,Arborele motivaţional” au redat prin desenul fiecăruia o pădure de arbori motivaţionali, prin care şi-au exprimat ce îi motivează să participle la viaţa comunităţii, ce experienţe, abilităţi, capacităţi, competenţe obţin prin implicare în acţiuni de succes cu organizatori şi parteneri, precum şi diseminarea bunelor practici. Astfel tinerii au împărtăşit cu cei prezenţi participarea în proiecte, curajul, voluntariatul, recunoştinţa, lider în comunitate, reaponsabilitatea, participarea activă, crearea blogurilor şi site-urilor, identificarea problemelor tinerilor, spirit energic şi flexibil, convingere, receptivitate, realizări.

A urmat sesiunea de examinare a proiectului Regulamentului de activitate a Comisiei raionale pentru politicile de tineret Ialoveni. Fiecare participant şi-a expus opinia referitor la conţinutul documentului. S-a polemizat mult asupra următoarelor aspecte: numărul de membri, mandatul comisiei, procedura de selectare a reprezentanţilor societăţii civile, organizarea activităţii comisiei. Versiunea propusă de participanţii la forum a proiectului de Regulament a Comisiei raionale pentru politicile de tineret Ialoveni poate fi consultată AICI (descarcă).

Organizatorii evenimentului au prezentat planul de acţiuni care va fi întreprins pînă la următoarea şedinţă a Consiliului raional Ialoveni, şedinţă la care să fie aprobat regulamentul şi componenţa comisiei. Astfel, participanţii şi-au asumat responsabilitatea de a participa activ la acţiunile de sensibilizarea opiniei publice şi a factorilor de decizie referitor la necesitatea constituirii comisiei prin scriere de articole în presă, participarea la emisiuni radio şi TV, organizarea unei dezbateri publice cu participarea consilierilor raionali, precum şi să participe la concursul de selectare a reprezentanţilor societăţii civile în comisie.

Lucrările forumului tinerilor din raionul Ialoveni s-au încheiat cu adoptarea Rezoluţiei (descarcă).

Fiecare participant al forum-ului a primit cîte un tricou promoţional şi o broşură cu materialele forumului: Examinarea şi analiza prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 733 din 29.09.2011 cu privire la crearea Comisiei Guvernamentale pentru Politicile de tineret; prezentarea proiectului: ,,Comisia Raională pentru Politicile de Tineret Ialoveni – instrument de participare a tinerilor la procesul decizional”, implementat în parteneriat cu Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova; elaborarea proiectului Regulamentului Comisiei Raionale pentru Politicile de Tineret Ialoveni şi proiectul Rezoluţiei Forumului Tinerilor din Raionul Ialoveni.

Tamara Cristea din comuna Zîmbreni, una din participanţii la forum, consideră că: „Tinerii sînt viitorul şi pot schimba societatea, iar crearea comisiei pentru politicile de tineret la nivel local este un mecanism foarte bun în motivarea tinerilor, este un suport, o bază în cultivarea democraţiei şi culturii participării. Această comisie va oferi noi şanse de afirmare pentru tineri.”

Această activitate a fost realizată de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni şi este parte componentă a proiectului „Participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local” implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova cu suportul Balkan Trust for Democracy şi a Parteneriatului European pentru Democraţie (EPD) din resursele financiare oferite de Fondul Naţional pentru Democraţie (NED) şi Ministerul Afacerilor Externe al Cehiei.

Victor Pletosu, specialist în politici de tineret
Cristina Rusu, sat. Costeşti