Un proiect de susținere a procesului de descentralizare a serviciilor sociale din Republica Moldova a fost lansat la Chişinău

Astăzi, la Chişinău, a fost lansat proiectul „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi”. Proiectul, în valoare de 273436 Euro este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de către Asociația Keystone Moldova. Proiectul prevede dezvoltarea serviciului social Echipă Mobilă în cinci raioane din țară: Sîngerei, Făleşti, Ungheni, Anenii Noi şi Dubăsari. De asemenea, sunt prevăzute acţiuni menite să schimbe atitudinea societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi şi să promoveze drepturile acestora.

„Acest proiect susține implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova, asigurând dreptul acestora la servicii de calitate și la trai în comunitate”, a declarat Dna Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova. „Totodată, proiectul va contribui la descentralizarea serviciilor sociale prin dezvoltarea parteneriatului public-privat și capacitarea administrației publice locale și a prestatorilor de servicii în dezvoltarea și implementarea unor servicii de calitate în funcție de nevoile persoanelor cu dizabilități. Modelele de servicii dezvoltate vor fi diseminate şi în alte raioane din ţară”, a mai adăugat Dna Malcoci.

Echipa Mobilă este un serviciu care oferă asistență socială la domiciliu persoanelor cu dizabilități și familiilor lor din localităţi izolate, cu acces limitat la servicii specializate. Serviciile prestate de Echipa Mobilă variază în funcţie de nevoile beneficiarilor și pot include: asistenţă şi consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare / recuperare (kinetoterapie, asistenţă logopedică), instruire specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate etc. În acest fel, Echipa Mobilă contribuie la depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi, prevenirea instituţionalizării lor, facilitarea integrării sociale a acestora, asigurarea accesului lor la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate

Serviciul social Echipa Mobilă va activa în baza Regulamentului – cadru şi a Standardelor de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu suportul Keystone Moldova şi aprobate de Guvern în anul 2011. Pînă în prezent acest serviciu a fost dezvoltat cu susținerea Keystone Moldova în şapte raioane şi două municipii: r. Ialoveni, r. Hînceşti, r. Orhei, r. Soroca, r. Edineţ, r. Teleneşti, r. Leova, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.

Proiectul „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi” este implementat în cadrul Programului Comunitate Incluzivă – Moldova derulat de către Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Open Society Foundations / Mental Health Initiatives și Fundația Soros-Moldova.

 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi:
Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova
Tel/fax: (+373 22) 92-91-98, 069501709; e-mail:
lmalcoci@keystonehumanservices.org;
www.keystonemoldova.md