Ambasadorul Germaniei și președintele CCI au discutat despre relațiile de colaborare moldo-germaneArticol adaugat de: Lia Cazac

DSC 0006Pe 23 ianuarie 2013, Ambasadorul Extraordinar și plenipotențiar al Republicii Federale Germania, ES Matthias MEYER, a vizitat Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, unde a avut o întrevedere cu președintele CCI, Gheorghe CUCU. Părțile au discutat despre relațiile de colaborare dintre Moldova și Germania, impactul Acordului de Comerț Liber Aprofundat și Comprehensiv cu UE și despre perspectivele cooperării dintre CCI și partenerii germani.

Președintele Gheorghe CUCU a familiarizat Ambasadorul cu sistemul cameral din Republica Moldova și cu proiectele pe care le realizează CCI împreună cu diverse organizații și instituții din Germania: GIZ - Agenţia de Colaborare Internaţională a Germaniei, CIM – Centrul Internațional pentru Migrare, SES - Senior Experten Service etc.

"Suntem recunoscători Germaniei pentru suportul acordat în vederea creării și dezvoltării Centrului de Formare Continuă de la CCI, derulării multiplelor proiecte pentru calificarea forței de muncă conform standardelor europene, inclusiv în domeniul eficienței energetice. Ca rezultat, CCI, Ministerul Economiei și Ministerul Educației au semnat un memorandum de colaborare pentru reformarea sistemului de pregătire profesională a cadrelor. Chiar la momentul actual, 7 manageri autohtoni din domeniul agricol efectuează un stagiu practic în Germania.

În perioada 11-16 martie 2013, în cadrul unui proiect al PNUD, în cooperare cu Comitetul de Est al Economiei Germaniei, CCI va organiza o vizită de studiu în oraşele Berlin, Potsdam şi Leipzig, la care vor participa 20 de agenți economici, 12 dintre care sunt din stânga Nistrului. Scopul este de a prelua experiența și practicile germane în agricultură și în domeniul energiei regenerabile. Prin realizarea acestui proiect dorim să apropiem întreprinzătorii și mediile de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului, aspect foarte important, în special în contextul semnării Acordului de Comerț Liber Aprofundat și Comprehensiv cu UE", a spus Gheorghe CUCU.

ES Matthias MEYER a asigurat CCI de toată susținerea sa. "Semnarea Acordului de Comerț Liber Aprofundat și Comprehensiv cu UE este un pas foarte important pentru Republica Moldova. În acest proces, regiunea stângă a Nistrului trebuie privită ca parte a Republicii Moldova, iar factorii de decizie, reprezentanții mediului de afaceri și întreaga societatea civilă trebuie să întreprindă acțiuni concrete pentru a apropia cele două maluri. Dacă Moldova nu va face nimic, lucrurile nu se vor soluționa de la sine.

Vom continua colaborarea cu CCI a Republicii Moldova, deoarece prin activitățile desfășurate ați demonstrat că sunteți o instituție independentă și eficientă care reprezintă interesele tuturor agenților economici din țară", a accentuat Ambasadorul.

Părțile au mai discutat despre intensificarea schimburilor comerciale moldo-germane și crearea în Moldova a Registrului Comerțului.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Germania, în 11 luni ale anului 2012, a înregistrat suma de 374 mil. USD, cu 11% mai puțin comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Exportul de mărfuri realizat în perioada analizată a înregistrat suma de 57.9 mil. USD, scăzând cu 35 % faţă de ianuarie-noiembrie 2011, iar importul de mărfuri din Germania a însumat 316.1 mil. USD, fiind cu 4% în descreștere, în raport cu11 luni ale anului precedent.

 

telegram