Bilanțul anului 2012 pentru AO CASMED

Anul 2012 a fost unul deosebit în viaţa organizaţiei "CASMED", am avut momente de bucurie atât de la beneficiari , angajaţi, voluntari  cât şi parteneri,  care au avut o contribuţie majoră privind realizările de care putem fi mândri cu toţii iar dezvoltarea serviciilor sociale şi de sănătate pentru persoanele vârstnice a constituit o prioritate pentru noi pe parcursul anului.

Obiectivele trasate pentru 2012 au fost atinse, obținînd rezultate frumoase. Dacă în 2010 CASMED era prezent în 6 localităti, anul acesta am reuşit să cuprindem 10 localităţi. 395 de vîrstnici din mun. Bălți, or.Florești și 8 localități rurale  au avut posibilitatea de a fi îngrijiți la domiciliu , acest lucru fiind posibil datorită unei implicări eficiente a ONG-lor locale, APL-lor, medicilor de familie, asistenți sociali.  Noi am învățat împreună să lucrăm în echipă, să cooperăm în diferite situații și probleme depistate, să facem lobby pe lângă primărie sau alte instituții, am învățat să negociem și să mediem dialogul pentru a obține sprijin pentru inițiativele nostre. Astfel am reușit să ajutăm atît  persoane vîrstnice cît și cu nevoi specilale ca să beneficieze de servicii mai calitative, mai diverse, dar să se și autosusțină, pentru un trai decent și onorant, ca să continue o viaţă activă.  Parteneriatul este cheia succesului în cadrul reusitelor noatre.

Am creat un model de colaborare între primării și ONG-ri în administrarea de servicii socio-medicale de ingrijire la domiciliu. AO "CASMED" a selectat 7 ONG-ri locale cu care în parteneriat prestează servicii sociale, iar autorităţile locale asigură co-finanțarea serviciilor. Au fost stabilite relații de colaborare cu autoritățile locale, medici de familie, asistenţi sociali comunitari, alte instituții şi organizații de profil social, ceea ce ne va asigură perspectivă pe termen lung şi va garanta furnizarea serviciilor cu continuitate către beneficiari. AO CASMED  a obtinut acreditarea pentru prestatrea serviciilor socio-medicale la domiciliu si a fost inclusa de către Compania Națională de Asigurări în Medicină în lista instutuțiilor contractate pentru prestatrea serviciilor medicale pentru anul 2013.

AO CASMED  este o organizaţie care învaţă mereu. Astfel în cursul anului 2012 angajaţii AO CASMED  si ai ONG-lor partenere au participat  la  diverse seminare care au contibuit la fortificarea capacităților organizaționale și manageriale ale ONG-rilor si creşterii calităţii serviciilor acordate beneficiarilor. Au fost organizate formări specifice funcţionării organizaţiei, tehnicilor de vînzare a serviciilor, comunicarea cu beneficiarii, managementul de caz pentru afecțiuni cardiovasculare, renale, terapie naturista în polipatologii.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat pe tot parcursul anului 2012.