Asociaţia Promo-LEX a organizat Masa Rotundă de lansare a Raportului „ORDONANŢA DE PROTECŢIE..."

alt

La 17 decembrie 2012, Asociația Promo-LEX a lansat, în cadrul unei mese rotunde, Raportul de evaluare a implementării prevederilor Legii 45 cu privire la ordonanţa de protecţie în Republica Moldova în perioada 2008-2011.

Raportul vizează şi analizează cadrul legal și instituțional de emitere și aplicare a ordonanţelor de protecţie pentru victimele violenţei în familie; gradul de cunoaștere de către organele de resort și victimele violenței în familie a prevederilor Legii 45 ce țin de ordonanța de protecție, precum și a competențelor organelor de resort în acest domeniu; gradului de implementare de către organele de resort a prevederilor Legii 45 ce țin de ordonanța de protecție și problemele și dificultățile în implementarea Legii 45, în particular a prevederilor cu referire la ordonanța de protecție.

Informația pentru Raport a fost colectată de la direcțiile de asistență socială, comisariate de poliţie, judecătoriile şi procuraturile de pe întreg teritoriu al Republicii Moldova (153 de instituții din 32 raioane). De asemenea, metodologia raportului a inclus 91 de interviuri aprofundate cu victime ale violenţei în familie, judecători, asistenți sociali și polițiști de sector în două municipii (Chișinău și Bălți) și șase raioane din cele trei zone ale Republicii Moldova: Cahul, Căușeni, Anenii Noi, Orhei, Fălești și Edineț.

Datele raportului relevă o dinamică în creştere a numărul plângerilor privind violența în familie înregistrate în perioada 2008-2011. În acelaşi timp, datele statistice scot în evidenţă o discrepanţă semnificativă dintre numărul mare de plângeri care au parvenit la comisariatele de poliţie, procuraturile şi direcţiile de asistenţă socială şi numărul mic de cereri adresate instanţelor de judecată pentru eliberarea ordonanţelor de protecţie. O explicaţie în acest sens ar fi necunoaşterea legislaţiei cu privire la eliberarea ordonanţei de protecţie din partea autorităţilor.

Percepţiile respondenţilor cu privire fenomenul violenţei în familie, de asemenea, sunt împărţite. Astfel, doar 20% din poliţiştii şi 25% din asistenţii sociali intervievaţi consideră că violenţa în familie este o problemă foarte serioasă, în raport cu 75% din procurori şi 100% judecători. În ceea ce priveşte cunoașterea rolului și competențelor în protejarea și susținerea victimelor violenței în familie, polițiştii, procurorii și judecătorii, în mare parte, îşi cunosc atribuţiile. În acelaşi timp, 44% din asistenții sociali intervievaţi nu au putut explica clar care este rolul lor în prevenirea violenţei în familie.

Datele raportului indică şi faptul că, majoritatea respondenţilor percep violenţa în familie ca agresiune fizică şi psihologică. În ceea ce priveşte formele de manifestare ale violenţei în familie, în mare parte, respondenţii au putut explica ce înseamnă violență fizică, psihologică şi economică. Pe de altă parte, 44% din asistenții sociali, 40% din polițiști, 62 % din procurori şi 75% din judecători nu au putut explica ce înseamnă violenţa spirituală, iar 56% din asistenții sociali şi 63% din procurorii nu au putut explica ce înseamnă violența sexuală și care sunt delimitările acesteia de infracțiunile sexuale. Astfel, necunoaşterea formelor de manifestare ale violenţei în familie duce la calificarea eronată a actelor de violenţă în familie sau ignorarea lor de către autorităţi.

Un aspect de remarcat este și faptul că, frecvent, instanţele de judecată denumesc actele emise în mod diferit; de cele mai multe ori, judecătorii au emis ordonanţe ca act separat; în alte cazuri au fost emise încheieri și în baza încheierilor au fost emise ordonanţele; unii judecători au emis hotărâri prin care au aplicat măsuri de restricţie. Menţionăm că aceste diferenţe au fost sesizate in aceleași judecătorii şi indică asupra lipsei unei practici judiciare uniforme în domeniu. În acest sens, una din recomandările raportului vizează activităţi de instruire continuă cu autorităţile responsabile de implementarea Legii 45.

„Executarea şi monitorizarea executării ordonanţelor de protecţie constituie o altă problemă serioasă deoarece nu există mecanisme viabile de monitorizare în acest sens”, a concluzionat autorul raportului, Alexandru Postica, avocat din cadrul Asociaţiei Promo-LEX.

În cadrul mesei rotunde s-au discutat şi aspecte ce se referă la calitatea Legii 45 şi colaborarea dintre instituţiile responsabile de implementarea legii. „La momentul actual, există modele de colaborare, dar ele sunt sporadice şi nu întotdeauna eficiente", a mai menționat Alexandru Postica. În acest sens, una din recomandările raportului vizează crearea unei baze unice de evidenţă a plângerilor și ordonanțelor de protecție, pentru a face posibilă monitorizarea executării acestora.

Cu toate acestea, autorul raportului menţionează şi apreciază efortul şi activităţile promovate de către actorii centrali în prevenirea și combaterea violenţei în familie pe parcursul anului 2012 menite să soluţioneze problemele menţionate în raport.

În cadrul evenimentului au participat reprezentanţii organelor de resort responsabile de implementarea Legii 45; reprezentanţii societăţii civile; reprezentanţii Organizaţiilor Internaţionale interesate de tematica Raportului, experţi în domeniu.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Evaluarea implementării prevederilor ce se referă la ordonanţa de protecţie din cadrul Legii 45-XVI în Republica Moldova în perioada 2008-2011”, proiect finanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi co-finanţat de Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).

Varianta electronică a Raportului în limba română și engleză este disponibilă aici.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Iulia Munteanu, Ofiţer de presă

Tel: (22) 450024, GSM: 069072579, e-mail: pr@promolex.md