CCI a Moldovei a găzduit o delegație de oameni de afaceri din Republica Kirghiză

DSC_0015În perioada 17-19 decembrie 2012, o delegație de oameni de afaceri din Republica Kirghiză, condusă de președintele Camerei de Comerț și Industrie a Kirghiziei, Marat Șarșekeev, se află într-o vizită de lucru în Moldova, cu scopul de a intensifica relațiile de colaborare moldo-kirghize. Vizita de afaceri este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Moldovei.

Pe 17 decembrie, la CCI, în cadrul unei întruniri, oaspeții au fost familiarizați cu structura, funcțiile și activitățile sistemului cameral de la noi din țară.

Președintele CCI a Moldovei, Gheorghe Cucu a menționat că, la momentul actual CCI are 1400 membri – companii și organizații din toate ramurile economiei țării. "CCI reprezintă interesele tuturor agenților economici, iar pentru a fi mai aproape de ei, în regiuni activează 10 subdiviziuni ale Camerei – filialele. Întreprinzătorii pot apela la CCI pentru servicii de expertiză, evaluare, certificare, arbitraj, consultanță în afaceri, perfecționare a cadrelor etc. Instituția camerală desfășoară activități congresual-expoziționale, misiuni economice, realizează proiecte. Toate aceste acțiuni reies din necesitățile și solicitările mediului de afaceri, ținând cont de inovațiile și modificările ce apar într-o societate modernă".

Președintele CCI a Kirghiziei, Marat Șarșekeev, a spus că sistemul cameral din Moldova este similar cu cel din țara sa. "Și Kirghizia se confruntă cu migrația populației, lipsa forței de muncă calificate, sistemul învechit de pregătire a cadrelor etc. Totuși, există anumite domenii în care CCI a Moldovei este lider printre țările din spațiul CSI. Suntem interesați de experiența CCI a Moldovei în vederea instruirii, prestării serviciilor de evaluare, realizării proiectelor, implementării noilor tehnologii informaționale".

Părțile au discutat și despre oportunitățile de intensificare a schimburilor comerciale, întreprinzătorii din Kirghizia fiind interesați de găsirea partenerilor pentru a importa mobilă, vinuri, sucuri moldovenești etc.

La finalul întrunirii, CCI a Moldovei și CCI a Kirghiziei au convenit să semneze un Acord de colaborare.

Menționăm că, delegația kirghiză va mai vizita o zonă economici liberă și câteva întreprinderi.