În 2013 vor fi elaborate propuneri de proiecte în domeniul asigurării cu apă şi canalizare a raioanelor Râşcani şi Cahul

alt

În decembrie 2012, s-a dat start procesului de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru alimentarea cu apă şi canalizare a raioanelor Râşcani şi Cahul. Datorită acestor produse, care vor fi disponibile în cea de-a doua jumătate a lui 2013, atragerea investiţiilor în acest sector va fi previzibilă şi posibilă.

Studiile propriu-zise vor fi elaborate de o echipă de experţi naţionali şi internaţionali, angajaţi prin intermediul proiectului GIZ "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova". Mai mult, pentru fiecare raion, va fi contractat câte un ONG local, care va efectua un sondaj care să măsoare gradul de suportabilitate al cetăţenilor pentru a achita servicii de apă şi canalizare.

Pentru raionul Râşcani, studiul va acoperi doar clusterul Prut, adică acele localităţi pentru care opţiunea cea mai rezonabilă este alimentarea cu apă din sursa râului Prut.

În baza studiilor de fezabilitate, vor fi elaborate propuneri de proiecte pentru asigurarea raioanelor cu servicii de calitate în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare.

"Aceste produse vor justifica oportunitatea de regionalizare a serviciilor de apă şi canalizare. Aceasta înseamnă că vor fi selectate soluţiile tehnice, vor fi estimate investiţiile necesare şi în final va fi propusă cea mai potrivită formă de gestionare a serviciului: societate pe acţiuni, parteneriat public-privat, întreprindere municipală sau altă formulă", explică expertul naţional în domeniul apei şi canalizării Pavel Panuş.

Efectuarea acestor cercetări ample se înscrie în planurile de acţiuni pentru implementarea Strategiilor raionale de dezvoltare socio-economică pentru 2012-2015. În 2012, cu sprijinul GIZ, au fost actualizate capitolele pe apă şi canalizare din respectivele documente. Acestea au fost aprobate de către Consiliul raional Cahul, respectiv Râşcani.

Raioanele Râşcani şi Cahul au beneficiat şi de optimizarea infrastructurii în domeniul apei şi canalizării, graţie unor proiecte-pilot implementate prin intermediul Agenţiilor de Dezvoltare Regională (Nord, respectiv Sud), în parteneriat cu GIZ. Astfel, au fost construite apeducte pentru satul Duruitoarea Veche, raionul Râşcani şi respectiv pentru satul Roşu, raionul Cahul.

Totodată, GIZ acordă asistenţă tehnică întreprinderilor municipale care administrează serviciul pentru localităţile-pilot, Apă Canal Costeşti, respectiv Apă Canal Cahul.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României.