Planul de activitate şi devizul de cheltuieli al ADR Sud pentru 2013 au fost aprobate de CRD SudArticol adaugat de: Agenția de Dezvoltare Regională Sud

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC)  în comun cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) a adunat în ședință, vineri 14 decembrie, membrii Cosiliului Regional de Dezvoltare Sud (CRD Sud). Ședința, ultima din acest an, a numărat pe ordinea de zi subiecte importante legate de  planul de activitate pentru anul 2013, devizul de cheltuieli pentru organizarea și funcționarea ADR Sud, modificarea și completarea Planului Operațional Regional 2013-2015 și progresul în vederea implementării proiectelor de dezvoltare regională în regiune pe parcursul anului 2012.
Ședința Consiliului Regional de Dezvoltare Sud a fost prezidată de către Gheorghe Netedu, vicepreședintele Consiliului raional Cimișlia. A reunit 25 de membri, reprezentantul MDRC, Igor Malai, Șef Direcție Politică și Cooperare Regională, reprezentanți ai mass-media locală și regională.
În deschiderea ședinței, Igor Malai, Șef Direcție Politică și Cooperare Regională a vorbit despre importanța subiectelor abordate în ședință și despre tendințele anului 2013: ,,Şedinţa de astăzi nu este una de raportare ci una de planificare a activităţilor pentru anul 2013. Pot afirma cu certitudine că ADR Sud, inclusiv cu participarea nemijlocită a membrilor CRD Sud, pe parcursul anului 2012 a atins rezultate destul de bune, au fost desfăşurate un şir de activităţi care au persmis ca politica de dezvoltare regională să fie promovată şi susţinută. Anticipând puţin, aş vrea să spun că anul 2013 va fi încă şi mai intensiv, cu mai multe activităţi care vin să aducă un suport real Autorităților Publice Locale, să-i familiarizeze cu polioticile de dezvoltare regională și cu cele europene”.
Directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a mulțumi membrilor CRD pentru participare  și a enumerat proiectele care vor completa Planul Operațional Regional și Documentul Unic de Program cât și reușita Agenției în implementarea proiectelor regionale pe parcursul anului 2012: ,,
Șefa Secției Planificare Strategică și Programare, Tatiana Aramă, a prezentat Planul de Activitate pentru 2013 al ADR Sud explicând tot procesul prin expunerea celor 5 obiective majore propuse pentru anul 2013:
1. Consolidarea procesului de palnificare strategică și programare în RDS
2. Asigurarea unui management  eficient și transparent al proiectelor investiționale implementate în RDS
3. Promovarea potențialului Regiunii de Dezvoltare Sud și atragerea investițiilor
4. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională
5. Asigurarea unui management eficient și transparent al activităților operaționale ale ADR Sud
Devizul cheltuielilor de organizare și funcționare a instituției în următorul an include suma totală de 2 524 849.06 lei și vine să asigure buna funcționare a Agenției și să contribuie la stimularea procesului de Dezvoltare Regională.
Toate proiectele de decizii propuse spre aprobare au fost acceptate în unanimitate de către membrii CRD Sud dând curs activităților planificate de ADR Sud în comun cu MDRC, APL-urile din regiune și GIZ pentru perioada anului 2013.
Chestiunea pe ordinea de zi cu privire la suspendarea calității de membru al CRD Sud drept urmare a absențelor consecutive și nemotivate, a fost abordată în premieră la o sedință CDR. În baza art. 28 din Regulamentul Consiliului Regional pentru Dezvoltare s-a luat act de această informație și s-a decis ca fiecare președinte de raion din Regiunea de Sud să fie informat cu privire la absentarea membrilor din fiecare raion în parte.
În încheierea şedinţei, Igor Malai, Șef Direcție Politică și Cooperare Regională le-a sugerat membrilor CRD Sud să facă uz de drepturile pe care le deţin în contextul cărora acest organ regiona decizional poate influența cadrul legal și decizional, poate solicita informații cu privire la proiectele implementate în regiune. În acest mod activitatea  CRD Sud va fi mai interactivă și mai eficientă.
---------------------------------------------------
Consiliul Regional este structura regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării şi monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare Sud (denumită în continuare regiunea), formate din raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia.Consiliul Regional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi alte reglementări şi proceduri administrative interne.Consiliul Regional are 32 de membri, fiind alcătuit din preşedinţii raioanelor componente şi cîte un reprezentant al asociaţiilor de primari, societăţii civile şi sectorului privat din fiecare raion al regiunii. Lista cu componenţa nominală a Consiliului Regional este făcută publică de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, după încheierea procedurii de selectare a membrilor. Membrii Consiliului Regional îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit.

 

 

telegram