Întreprinzători din Moldova efectuează o vizită de afaceri în Croaţia

În perioada 13-15 decembrie 2012, întreprinzători din Moldova efectuează o vizită de afaceri în Croaţia, cu scopul de a găsi noi piețe de desfacere și noi parteneri de business. Misiunea economică este organizată de Camera de comerț și Industrie a Moldovei în parteneriat cu Camera Economică din Croaţia și cu susținerea Proiectului ”DHK-CEFTA”.

Grupul de întreprinzători este condus de Mihai Bîlba, șef al Direcției Relații Internaționale a CCI a Moldovei. Din delegaţie fac parte producători agricoli, reprezentanţi ai sectorului vitivinicol, prestatori de servicii poștale.

Oamenii de afaceri din Moldova vor vizita o fabrică de vinuri, pentru a face schimb de experiență și a se familiariza cu tehnologiile de producere și îmbuteliere.

Programul de afaceri prevede și o vizită la Zona Economică Liberă din regiunea Zagreb, unde vor fi prezentate oportunităţile de iniţiere a afacerii în ZEL-urile croate.

Pe 14 decembrie agenţii economici autohtoni vor participa la Forumul de afaceri ”Moldova-Croaţia”. În cadrul reuniunii vor fi trecute în revistă posibilităţile şi sectoarele în care ar putea colabora cele două state, vor fi prezentate proiecte investiţionale, avantajele şi ofertele Centrului Enterprise Europe Network (reţea europeană de susţinere a întreprinzătorilor), vor avea loc întrevederi bilaterale de afaceri cu circa 20 de companii croate interesate de inițierea parteneriatelor cu firme moldoveneşti.

Potrivit datelor statistice, volumul comerţului exterior al Moldovei cu Croaţia, pentru primele 9 luni ale anului 2012, a înregistrat suma de 1.81 mil USD, cu 11% mai puțin comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Exportul de mărfuri moldovenești în Croația a înregistrat suma de 313 mii. USD, crescând cu 370 % faţă de 9 luni ale anului 2011.

Importul de mărfuri efectuat în perioada menţionată în Republica Moldova din Croaţia a însumat 1.5 mil. USD şi a înregistrat o scădere de 25 % în raport cu anul 2011.