123 de studenţi de la 18 instituţii de învăţămînt din ţară au devenit bursieri în cadrul proiectului „Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate”, ediţia 2012!

DSC02825Ieri, 10 decembrie 2012, Centrul de Informaţii Universitare (CIU) a anunţat finaliştii celei de-a treia ediţii a proiectului social „Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate”. În concursul, din anul acesta, au participat 192 de studenţi - bursieri ai ediţiilor precedente ale proiectului, din anii de studii II şi III, secţia zi, de la 21 de instituţii de învăţămînt superior din ţară. În rezultatul evaluării dosarelor depuse pentru concurs, de către Comisia de Experţi Independenţi, nominalizată în cadrul programului, au fost selectaţi 123 de finalişti, dintre care 18 studenţi au beneficiat de burse anuale în valoare de a cîte 1500 USD, 26 de studenţi au beneficiat de burse anuale în valoare de a cîte 1000 USD şi 79 de studenţi au beneficiat de burse anuale sociale în valoare de a cîte 500 USD. Valoarea totală a burselor oferite în acestă ediţie constituie 92500 USD.

Proiectul „Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate” a fost lansat în aprilie 2010 de către Centrul de Informaţii Universitare şi este organizat cu suportul financiar al Fondului de Urgenţă/ Fundaţiile pentru o Societate Deschisă şi, administrat local prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova, fiind susţinut şi de către Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM. Pentru realizarea proiectului, pe perioada anilor 2010 – 2012, Fondul de Urgenţă a oferit un grant în valoare de 659101 USD. Începînd cu anul 2011, programul a beneficiat de un suport financiar suplimentar, oferit de către BC „Moldova Agroinbank” SA, care a devenit partener oficial al proiectului. Grantul în valoare de 66500 USD oferit de către BC „Moldova Agroindbank” SA,  pe perioada ultimilor două ediţii ale proiectului, a contribuit la majorarea numărului de burse oferite în cadrul concursului.

Obiectivele programului în cauză sunt atît oferirea de burse unice cu valoarea maximă de pînă la 1500 USD tinerilor dezavantajaţi, cît şi asigurarea suportului informaţional necesar pentru integrarea acestor tineri în societate prin desfăşurare de prezentări şi seminare, organizate de către CIU, în colaborare cu reprezentanţi ai sectorului asociativ şi privat din Moldova.

Grupul ţintă al iniţiativei în cauză sunt tinerii dezavantajaţi în sensul accesului la serviciile educaţionale de calitate, care provin din familii cu venituri modeste, din familii cu mulţi copii, care sunt orfani sau se află sub tutelă, şi/sau cu dizabilităţi, tineri atît din zonele urbane, cît şi din cele rurale.

În cadrul celor trei ediţii anuale organizate, 1021 de studenţi au aplicat concursului, dintre care 713 de studenţi au devenit finalişti şi au beneficiat de burse anuale în valoare totală de 632500 USD.

Ediţia curentă a proiectului este ultima ediţie implementată cu suportul financiar al Fondului de Urgenţă, partenerul care a susţinut această iniţiativă timp de 3 ani.  Astfel, pentru acest an, a fost planificată elaborarea unei broşure-ghid, ce cuprinde materialele prezentate în cadrul seminarelor informative organizate pe parcursul celor trei ediţii ale proiectului, care va fi transmisă tuturor studenţilor bursieri ai programului. Ghidul include sugestii de scriere a unui CV şi a unei scrisori de intenţie, aspecte ce ţin de interviu şi strategii eficiente de angajare în cîmpul muncii, precum şi altă informaţie utilă.

Victor Ursu, Director Executiv al Fundaţiei Soros-Moldova: „Fiecare merită o şansă pentru a-şi urma visurile. Susţinerea financiară directă oferită prin Fondul de Urgenţă, creat de George Soros în 2009, ajută studenţii să-şi îndeplinească dorinţele. Prea des studenţii sunt opriţi de barierele financiare când îşi doresc să facă studii superioare. Suntem bucuroşi că prin această susţinere am reuşit să eliminăm obstacolele financiare înfruntate de peste 700 de studenţi din Republica Moldova. A fost nu doar o investiţie în viitorul acestor băieţi şi fete, ci şi în viitorul ţării noastre”.

Marcel Teleucă, Vicepreşedintele Comitetului de Conducere al BC „Moldova Agroinbank” SA: „Implicarea Moldova Agroindbank în cauzele comunităţii constituie parte integrantă a Responsabilităţii Sociale Corporative, dar şi a politicii de activitate în ansamblu a instituţiei noastre. Sprijinind al doilea an consecutiv Programul „Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate”, banca îşi aduce aportul la crearea perspectivei vocaţionale pentru tinerii cu posibilităţi reduse. Or, prin această acţiune sute de tineri obţin acces la studii superioare şi oportunităţi de a accesa ulterior piaţa muncii, pentru a-şi valorifica plenar cunoştinţele şi capacităţile lor, contribuind astfel la edificarea unei societăţi cu nivel înalt de dezvoltare. Satisfacţia noastră că sîntem alături de cei care au nevoie de spijin este o împlinire morală, de aceea sîntem interesaţi în continuarea acestui parteneriat şi îndemnăm alţi agenţi economici de succes să se alăture acestei acţiuni nobile”.

Angela Muşet, Directorul Centrului de Informaţii Universitare: „Pe parcursul celor 3 ani de realizare a proiectului în cauză, noi ne-am propus să contribuim la reducerea inegalităţii de acces la educaţie a tinerilor din medii nefavorabile, oferindu-le atît suportul financiar necesar, cît şi suport informaţional. Necesitatea vădită, a unui astfel de proiect, a fost confirmată prin numărul mare de solicitări parvenite de la tinerii cu o condiţie socială dificilă, dar care aspiră, totuşi, pentru cunoştinţe. Constatăm că, şi în prezent, în RM, o mare parte de tineri, inclusiv cu familiile lor, se confruntă cu greutăţi financiare, fapt ce reduce accesul acestora la servicii educaţionale de calitate. Din aceste motive, considerăm că doar prin implicarea noilor parteneri vom asigura durabilitatea acestui proiect de valoare şi prin aceasta vom oferi, mai multor tineri dezavantajaţi, posibilitatea de a deveni specialişti în domeniile selectate. Astfel, încurajăm agenţii economici din ţară să urmeze exemplul Moldova Agroindbank  şi să vină în susţinerea acestui proiect, prin aceasta demonstrînd responsabilitate social-corporativă.”

Fondul de Urgenţă este un program internaţional creat de George Soros pentru atenuarea efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală.