Guvernul Germaniei a premiat laureaţii Galei „Moldova Eco Energetica”Articol adaugat de: Laura Bohantov

alt

Guvernul Germaniei a acordat premii pentru laureaţii Galei „Moldova Eco Energetica". Contribuţia germană la decernare, în mărime de apr. 5500 de euro, se manifestă atât sub formă de sprijin pentru optimizarea infrastructurii, cât şi susţinerea instruirii de specialitate în domeniul energetic, participarea la conferinţe tematice:

  • Cel mai Bun Proiect în Energia Eoliană - Universitatea Tehnică din Moldova - Iluminarea Parcului Universităţii Tehnice din Moldova datorită turbinelor eoliene produse local  - sprijinirea participării în 2013 la o conferinţă internaţională în domeniul eficienţei energetice
  • Cel mai Bun Proiect în Energia Solară - Ecowatt-Impex SRL - Parc  solar fotovoltaic de 100 kW la Piaţa Angro „Calea Basarabiei" - achitarea a 90% din costul cursului EUREM
  • Cel mai bun Proiect de Eficienţă Energetică în sectorul public - Spitalul din  Orhei  - Sporirea eficienţei energetice a spitalului din Orhei - sprijin pentru optimizarea managementului energetic pentru spital
  • Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare - Ion Muntean - Blog despre eficienţa energetică şi energie alternativă: www.ionmuntean.com - sprijinirea participării în 2013 la un training avansat specializat în străinătate
  • Cea mai bună Iniţiativă de Tineret - Gutta Club   - Mobilizarea tinerilor în promovarea energiei ECO - sprijinirea desfăşurării unui audit energetic pentru o şcoală primară din raionul Rîşcani

"Faptul că noțiunea de eficiență energetică este atât de prezentă în sectorul public demonstrează că și-a găsit rădăcini în Republica Moldova. Avem toată încrederea că vor fi multe reușite în acest domeniu și vom încerca să sprijim inițiativele promițătoare", a afirmat Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, E.S. Matthias Meyer.

Una din istoriile de succes premiate la Gala „Moldova Eco Energetica" este cea a spitalului regional din Orhei. Acesta deserveşte patru raioane învecinate, cu o populaţie totală de apr. 300 de mii de locuitori. În ultimii trei ani, instituţia a reuşit să atragă investiţii importante, inclusiv din fonduri germane pentru cooperare tehnică şi financiară.

Directoarea spitalului din Orhei, Elena Palanciuc, relatează: "Toate economille pe care le-am obținut datorită măsurilor de eficiență luate sunt utilizate în beneficiul pacienților: procurăm utilaj medical, echipament, alimente mai variate."

Spitalul din Orhei a fost decernat fiindcă a reuşit să devină un exemplu de replicare pentru alte spitale din Moldova. Măsurile efectuate în scopul diminuării consumului de gaze naturale au fost axate pe izolarea termică a pereţilor, schimbarea geamurilor şi prepararea apei calde menajere cu ajutorul captoarelor solare.

Şirul investiţiilor în spitalul regional din Orhei a început de la activismul comunităţii şi al administraţiei raionale, care a înţeles că renovarea instituţiei nu este doar o prioritate locală, ci şi una regională. Apoi, cu sprijinul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" al Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), a fost elaborat un studiu care a oferit soluţii practice de creştere a eficienţei energetice a spitalului. Asta deoarece 10% din bugetul anual, ceea ce constituie circa 4 milioane de lei, sunt cheltuite pentru a acoperi facturile la gaz, electricitate şi apă.

Datorită studiului, administraţia spitalului a reuşit să facă propuneri de finanţare credibile, care au fost expediate atât către fondurile naţionale, cât şi către partenerii de dezvoltare. Fiindcă spitalul constituie un complex din 15 clădiri, s-a decis de a începe schimbările de la edificiul maternităţii, în calitate de proiect-pilot.

Construcţia unui nou acoperiş al maternităţii a fost posibilă datorită sprijinului Guvernului Moldova, din contul unui credit acordat de Banca Mondială şi gestionat de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM), precum şi datorită contribuţiei administraţiei raionale. Costul total al lucrărilor s-a cifrat la 65 de mii de euro. Din Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, au fost termo-izolaţi pereţii edificiului.

Fondul de Investiţii Sociale din Moldova a mai oferit maternităţii din Orhei sprijin pentru instalarea unui sistem de colectoare solare. Cu ajutorul acestuia se produce apa caldă pentru necesităţile gravidelor şi nou-născuţilor. Astfel, sunt preconizate economii anuale în mărime de 35-45%, ceea ce constituie circa 90 mii de lei pe an. Costul investiţiei este de circa 50 de mii de euro. Acest proiect este finanţat din contul granturilor oferite de către Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, prin Banca Germană de Stat KfW, precum şi contribuţia Consiliului raional Orhei.

Investiţiile pentru a optimiza consumul de energie nu s-au limitat doar la blocul maternităţii. Astfel, cu sprijinul financiar al Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE), au fost instalate colectoare solare şi la blocul pediatric, care servesc la producerea apei calde. Totodată, au fost înlocuite geamurile şi ferestrele exterioare clădirii. Costul investiţiilor AEE se cifrează la 500 de mii de lei.

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei a mai oferit maternităţii din Orhei peste 100 de mii de euro pentru înlocuirea ferestrelor şi pentru instalarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie la spital. De asemenea, a fost angajat un manager energetic, care va administra acest sistem. Proiectul-pilot al GIZ dedicat spitalului raional din Orhei este implementat prin intermediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru.

Din contul proiectului GIZ, urmează să termo-izolate blocurile terapeutic şi pediatric, să fie renovate reţelele de alimentare cu apă şi canalizare la blocul pediatric, să fie modernizat sistemul de iluminare exterioară pentru tot spitalul. De asemenea, vor fi înlocuite geamurile şi uşile blocului terapeutic şi vor fi instalate 3 puncte termice la 3 blocuri (chirurgie, boli infecţioase şi pediatrie).

Experienţa de succes a spitalului regional din Orhei serveşte drept model pentru instituţii similare. Potrivit unui proiect al Ministerului Sănătăţii, este preconizat ca nouă spitale să deţină acest statut.

Gala de Premiere în sectorul Energiei Regenerabile şi Eficienţei Energetice a ajuns la cea de-a doua ediţie. "Moldova Eco Energetica" reprezintă cel mai mare concurs naţional de premiere a iniţiativelor de succes în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Scopul competiţiei este de a susţine cele mai importante realizări  în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, precum şi în  dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Competiţia este organizată de Ministerul Economiei şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică la iniţiativa Proiectului UE-PNUD "Energie şi Biomasă".

telegram