Lansarea programului "Burse de Merit 2012 - pentru cei mai buni studenţi ai ţării", a XVII-ea Aniversare!

Burse de Merit 2012Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit – 2012 pentru cei mai buni studenţi ai ţării, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al Сompaniei Orange Moldova.

Cei mai buni studenţi şi masteranzi vor beneficia de 50 de burse anuale în valoare de 12000 lei. Studenţii de la ultimul an de studii (ciclul licenţă) vor beneficia de pînă la 35 de burse, iar pentru studenţii masteranzi de la primul an de studii (ciclul masterat) sunt disponibile pînă la 15 burse.

La concurs pot participa cetăţeni şi rezidenţi ai RM, cu vîrsta limită de 30 ani, studenţi de la ultimul an de studii (cu frecvenţă la zi, ciclul licenţă – anul absolvirii 2013), inclusiv studenţii – masteranzi, de la primul an de studii (cu frecvenţă la zi, care şi-au continuat studiile de masterat imediat după absolvirea ciclului licenţă), de la toate specialităţile, care îşi fac studiile la una din instituţiile de învăţămînt universitar din RM, avînd media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani.

Nu sunt eligibili programului de Burse de Merit – 2012 atît studenţii, care au beneficiat/ beneficiază de alte burse, pentru anul calendaristic 2012, decît cele oferite de către instituţiile de învăţămînt universitar, cît şi studenţii, care au beneficiat de burse de merit în ediţia 2011 a concursului.

Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor, în baza dosarelor depuse şi interviul într-o limbă străină. Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate de către Consiliul de Experţi şi Consiliul Donatorilor.

Totalurile concursului vor fi cunoscute la data de 12 decembrie 2012. Ceremonia de decernare a Burselor de Merit va avea loc în luna decembrie a.c.

 

Marcel Teleucă, Vicepreşedintele Comitetului de Conducere al BC „Moldova Agroindbank” SA: „Moldova Agroindbank este cel mai vechi partener privat care a sprijinit, pentru prima oară, acum 12 ani Programul „Burse de Merit”. Ne-am convins de-a lungul anilor de viabilitatea acestuia, Programul reuşind cu timpul să mobilizeze noi parteneriate şi să valorifice noi surse în baza principiilor de transparenţă şi echitate. Salutăm şi susţinem această acţiune nobilă, care contribuie la edificarea unui viitor promiţător al tinerilor dotaţi, ajutându-i să-şi valorifice talentul în domeniul lor de performanţă. Fiind liderul pieţei bancare din ţară, MAIB serveşte pentru beneficiarii programului „Burse de Merit” o călăuză pe calea excelenţei întruchipate în calitate, onestitate, încredere şi putere. Îndemnăm tinerii care se vor învrednici de burse să se ataşeze şi ei acestor valori, să manifeste dorinţă de cunoaştere şi putere de muncă pentru a se putea integra ulterior pe piaţa muncii din ţară, inclusiv în marea echipă de profesionalişti şi persoane realizate Moldova Agroindbank.”

Victoria Musteaţă, Manager PR şi Sponsorizare al Companiei Orange Moldova: „Concursul „Burse de Merit” a devenit o tradiţie frumoasă atât pentru noi, cât şi pentru ceilalţi parteneri ai proiectului şi studenţii de la toate instituţiile superioare de învăţământ din Republica Moldova. Este cel mai aşteptat concurs anual de burse din ţară. Sperăm ca anul acesta numărul doritorilor de a obţine o bursă de merit va creşte şi îndemnăm toţi studenţii să aplice la acest concurs pentru că oferim şanse egale de participare şi câştig tuturor aplicanţilor. Ne exprimăm convingerea că investiţiile noastre în proiecte de susţinere şi dezvoltare a tinerilor îşi vor găsi continuitate în profesionalismul acestor tineri, care sunt aşteptaţi anual de către angajatorii din Republica Moldova, inclusiv şi de Orange Moldova. Toate aceste proiecte adresate tinerilor vin să ne reconfirme statutul nostru de companie social-responsabilă.”

Angela Muşet, Directorul Centrului de Informaţii Universitare: „Programul „Burse de Merit” pe parcursul a 16 ediţii consecutive a încurajat studenţii pentru performanţe academice şi extracurriculare. Experienţa căpătată de aceştia, în concursul dat sau în competiţii similare, le fortifică spiritul, îi face mai încrezuţi în sine, în propriile cunoştinţe şi îi stimulează pentru noi realizări. Sperăm că pentru mulţi dintre tineri, acest concurs va reprezenta o pistă de decolare spre ceva fundamental şi durabil.

Graţie sponsorilor de onoare, BC „Moldova Agroindbank” SA şi Compania Orange Moldova, an de an asigurăm continuitatea proiectului, investind în tineri erudiţi şi înţelepţi, iar prin aceştia - în frumoasa perioadă a studenţiei, a tinereţii.”

Sponsori: BC Moldova Agroindbank SA şi Compania Orange Moldova.

Parteneri media: Revista Săptămîna, Cotidianul Timpul, Agenţia de publicitate „Info-Prim Neo”.

Parteneri: Agenţia de publicitate „Kim Art” şi Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova.

 

Programul Burse de Merit a fost lansat în anul 1996 la iniţiativa Fundaţiei Soros-Moldova pentru a încuraja performanţele academice, ştiinţifice şi extracurriculare ale studenţilor din Moldova. Din anul 2001 această iniţiativă este susţinută de Banca Comercială „Moldova Agroindbank”, iar din 2004  - şi de compania Voxtel, acum devenită Orange Moldova. Din anul 2003 concursul Burse de Merit este organizat de către Centrul de Informaţii Universitare, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Pe parcursul celor şaisprezece ediţii ale concursului peste 3800 de studenţi au aplicat la acest concurs, dintre care 1080 de studenţi au beneficiat de Burse de Merit, iar festivitatea de decernare a lor a devenit un eveniment remarcabil în viaţa universitară din Moldova.