Seminar: „Sisteme de Management Energetic la întreprindere”

Centrul de Formare Continuă al CCI invită specialiștii de la companiile din sectorul industrial al RM, responsabili de gestionarea sistemului energetic şi promovarea activităţilor de eficienţă energetică, să participe la seminarul „Sisteme de Management Energetic la întreprindere”, care va avea loc în perioada 29-30 octombrie 2012, la Chișinău, (sediul CCI) bd. Ştefan cel Mare, 151.

Subiecte abordate:
• Management de proiect - Implementarea EnMS
• Angajamentul managementului, politici
• Dezvoltarea informaţiei energetice şi a planurilor, inclusiv instrumente
• Mărimi valorice ale energiei
• Evaluarea financiară a instrumentelor
• Operaţiuni complete cotidiene, inclusiv instrumente
• Analiza managementului
• Integrarea cu alte state membre
• Examinarea utilizării instrumentelor, studii de caz şi instrumente on-line
• Atelier de lucru - planificare, operare și control

Durata: ora 9:00 până la ora 17:45.
Limba de lucru: engleza, cu traducere în limba română.
Participarea este gratuită.
Data limită de înregistrare: 26 octombrie 2012.
Seminarul este organizat în parteneriat cu Proiectul UNIDO-GEF “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin sporirea eficienţei energetice în sectorul industrial al Republicii Moldova”, implementat de Ministerul Mediului al Republicii Moldova prin intermediul Oficiului “Schimbarea climei”.

Informații suplimentare și înregistrare:
Tel: 022 23-32-86, 23-52-94
e-mail: training@chamber.md sau personal@chamber.md