Proiectul Fibonacci al ORDSE. Trezirea interesului elevilor pentru ştiinţăOrganizaţia pentru Reformă şi Dezvoltare în Sistemul Educaţional, ORDSE, s-a raliat la proiectul internaţional Fibonacci – Diseminarea metodei de predare a ştiinţelor exacte şi a matematicii prin investigare ştiinţifică, (Inquiry-Based Science Education, IBSE) implementat în cadrul Prgramului Cadru 7 de cercetare (PC 7) al Uniunii Europene. Consorţiul proiectului include reprezentanţi din majoritatea ţărilor – membre UE plus Moldova şi este coordonat de programul La main à la pâte al Academiei de Ştiinţe franceze, gestionat de l’Institut  National de Recherche Pédagogique.

Proiectul Fibonacci se desfăşoară în trei direcţii principale: a) formarea apetitului elevilor pentru ştiinţă şi matematică prin aplicarea în cadrul lecţiilor a metodei de investigare ştiinţifică; b) susţinerea şi dezvoltarea iniţiativei locale a profesorilor pentru inovare în predare; c) asigurarea durabilităţii proiectului prin acţiuni de twinning în diseminarea bunelor practici din domeniul predării fizicii, chimiei, ştiinţelor naturii, matematicii începând chiar cu şcoala primară.

În cadrul prezentării sale de la Paris Premize pentru implementarea IBSE în Moldova, preşedintele ORDSE Mihai Calalb a făcut o descriere succintă a parcursului sistemului educaţional moldovenesc din 1991 încoace, a arătat că pedagogii din Republica Moldova au o moştenire şi experienţă bogată în domeniul predării inovatoare şi sunt gata să se conecteze la diverse proiecte educaţionale europene. Deşi avem careva succese la olimpiade naţionale şi internaţionale, interesul pentru ştiinţe exacte şi matematică este în scădere dramatică. Aceasta se reflectă, de exemplu, prin scăderea anuală drastică a numărului de studenţi ce vin la fizică sau la matematică. Pe baza unui model de lecţie la fizică, construită în stilul IBSE, Mihai Calalb a arătat cum poate fi format interesul elevilor pentru cercetare ştiinţifică.

 

e-mail de contact: mcalalb@hotmail.com


telegram