CCI a prezentat totalurile schemei de granturi a Proiectului Băncii Mondiale ”Ameliorarea Competitivității”

DSC_0001Luni, 1 octombrie 2012, la Camera de Comerț și Industrie a Moldovei a avut loc conferința de totalizare a schemei de granturi a Proiectului Băncii Mondiale ”Ameliorarea Competitivității” și a fost lansată următoarea etapă a acesteia. La conferință au participat circa 50 de agenți economici și companii de consultanță.

În deschiderea evenimentului, Aurel Casian, director executiv al Unității de implementare a Proiectului ”Ameliorarea Competitivității” a făcut o trecere în revistă a acestuia. ”Proiectul a fost lansat în 2006, prin semnarea unui acord între Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială, cu scopul  de a încuraja întreprinderile autohtone să-şi dezvolte afacerile şi să-și consolideze poziţiile pe piaţă, inclusiv pe cea externă. El conține mai multe componente, una dintre care este schema de cofinanțare a serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor. Camera de Comerț și Industrie a fost selectată în calitate de administrator al schemei de granturi.

În cadrul proiectului, agenților economici beneficiari li s-au rambursat 50% din cheltuielile suportate pentru implementarea sistemului de management al calității ISO, procurarea serviciilor de consultanță ce țin de elaborarea business planurilor, studiilor de fezabilitate, cercetărilor de marketing etc”, a spus sursa citată.

Potrivit directorului departamentului Economie al CCI, Sergiu Harea, în total, în perioada 2006-2011, de granturi au beneficiat circa 420 întreprinderi. Majoritatea companiilor participante la proiect sunt din zona central a țării (89%), din partea de nord - 9%, iar de la sud - 2%.

Cea  mai semnificativă tranşă de domenii este cea a serviciilor (34%), care cuprinde următoarele tipuri de servicii: IT, servicii financiare şi juridice, servicii în domeniul turistic şi hotelier, pază, transport, publicitate, diagnostic medical, servicii de reparaţie tehnică.

Companiile beneficiare care activează în sfera producerii (32%) reprezintă segmentele: produse agricole, produse alimentare, zootehnie şi piscicultură, industria mobilei, industria cosmetică, industria textilelor.

Activitatea de comerţ a beneficiarilor (15%) se împarte în: comerţ cu produse agroalimentare (import/export), comerţ cu utilaje (import/export), comerţ în industria farmaceutică, comerţ în alimentaţia publică, comerţ în alte domenii (produse petroliere, piese pentru grădinărit, ulei tehnic, produse de uz casnic).

Cele mai puțin solicitate servicii de consultanță au fost: elaborarea produselor noi, restructurarea întreprinderii, proiecte investiţionale şi planuri de afaceri. Procentajul mic al acestor servicii se explică prin faptul că sunt cele mai costisitoare și prin lipsa consultanților calificați în aceste domenii.

Cererile de aplicare la proiect a fost examinate de un comitet de evaluare, format din maximum 5 membri: reprezentanți ai Guvernului, asociațiilor de afaceri și experți independenți. În timpul ședințelor, comisiile de evaluare au exclus din proiect 59 de companii, iar pe parcursul procesului de monitorizare a etapelor de implementare a serviciilor de consultanță 40 de întreprinderi au renunțat să mai participe la proiect. Printre motivele excluderii/renunțării la proiect sunt:

  • nesemnarea memorandumului de participare;
  • nu au început procedurile de procurare în mai mult de 6 luni de la semnarea   memorandumului;
  • lipsa surselor financiare a beneficiarilor de a achita totalmente costul serviciilor de consultanță;
  • beneficiarii nu mai consideră necesar și actual implementarea serviciilor de consultanță;
  • beneficiarii nu reușesc să implementeze în timpul solicitat serviciul de consultanță;
  • sistarea activității întreprinderii.

Printre alte dificultăți au fost și:

  1. creșterea bruscă a prețurilor pentru serviciile de consultanță oferite de companiile de consultanță (profitând de cererea din partea întreprinderilor participante);
  2. pregătirea necorespunzătoare a pachetului de documente ce țin de procurarea serviciilor de consultanță;
  3. ofertele și materialele finale ale companiilor de consultanță sunt necomplete și necalitativ întocmite;
  4. tergiversarea lansării procurărilor serviciilor de consultanță și implementării lor de către întreprinderile solicitante de grant.

În pofida dificultăților de ordin subiectiv şi obiectiv, CCI a RM a îndeplinit toţi indicatorii prevăzuţi de proiect.

”Pentru a oferi un bun exemplu agenților economici, Camera de Comerţ şi Industrie a RM activează conform standardului internațional de management al calității ISO 9001: 2008. În calitate de reprezentant al cercurilor de afaceri şi ca administrator al schemei de grant a proiectului, CCI a constatat că întreprinderile autohtone au nevoie de consultanţă în vederea sporirii competitivităţii şi calităţii produselor şi serviciilor. Creşterea volumului exporturilor mărfurilor moldoveneşti pe pieţele UE şi CSI este direct dependentă de calitatea şi competitivitatea acestora, dar şi de nivelul de pregătire profesională a specialiştilor ce activează la companiile autohtone. În acest context, CCI consideră binevenită continuarea susţinerii întreprinderilor moldoveneşti, suportul acordat de Banca Mondială şi Guvernul RM prin intermediul proiectului fiind util şi benefic”, a spus Sergiu Harea.

Recent, Camera de Comerț și Industrie, Ministerul Economiei și Unitatea de implementare a proiectului Băncii Mondiale ”Ameliorarea competitivității” au semnat amendamente de extindere a proiectului respectiv pentru încă un an.

În ultimii ani Camera de Comerţ şi Industrie a administrat cu succes și alte proiecte, printre care: Proiectul Moldo-German pentru dezvoltarea sistemului de calificare şi certificare a maiştrilor de instruire profesională; Proiectul de parteneriat dintre CCI a Moldovei şi Camera Meşteşugarilor din Koblenz; Proiectul USAID BIZTAR-Moldova; Proiectul TTFSE (Facilitarea Comerţului şi Transportului în Europa de Sud Est); Proiectul Biroului Balcanic al Clasei de Mijloc; Proiectul de Parteneriat Moldo-German în Domeniul Businessului.