Stagiu de formare privind organizarea activităţilor educaţionale de incluziune a copiilor pentru diriginţii din raionul Călăraşi

alt

Chişinău, 29-08-2012. Pentru ca noul an școlar să înceapă cu dreptul (cu dreptul copilului), CIDDC a contribuit la consolidarea competenţelor a 25 de diriginți ai claselor gimnaziale din 4 localităţi ale raionului Călărași: Bahmut, Pîrjolteni, Răciula și Țibirica, prin organizarea stagiului de formare „Activităţi pentru valorizarea diversităţii şi promovarea incluziunii sociale”. Stagiul a avut loc în oraşul Călărași, în perioada 27-29 august 2012. Printre participanţi s-au numărat de asemenea profesori de educaţie civică şi directori adjuncţi pentru educaţie.

Participanţii la stagiu au abordat subiecte referitoare la drepturile copilului, identitate, toleranţă, respect pentru diversitate şi non-discriminare. Profesorii au fost încurajaţi să determine criteriile, cauzele şi consecinţele discriminării faţă de copii, precum şi să proiecteze ore de dirigenţie şi activităţi extraşcolare în funcţie de capacităţile în evoluţie ale copilului şi respectând principiile non-discriminării şi opiniei copilului. De asemenea, participanţii la stagiu au elaborat un set de criterii pentru a analiza orele de dirigenție care contribuie la incluziunea, non-discriminarea și participarea copiilor.

În continuare, profesorii care au participat la stagiu urmează să dezvolte activități școlare și extrașcolare care să țină cont de necesitățile diferitor grupuri de copii, să ofere oportunităţi egale de exprimare şi participare pentru toţi copiii şi să promoveze diversitatea şi incluziunea copiilor marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, în cadrul proiectului „Includere socială a copiilor dezavantajați prin participare”, implementat în parteneriat cu Direcţia Raională Învăţământ, Tineret şi Sport Călărași, cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta:
Centrul de Informare şi Documentare privind drepturile Copilului din Moldova
Diana Panico, asistent proiect
Str. E. Coca 15, MD-2008 Chişinău
Tel./fax: +373 22 747813; +373 22 71 65 98; +373 22 744600
Mob: +373 69883890
Email: ciddc[@]yahoo.com
www.childrights.md