Instituţionalizarea mediatorului comunitar în Republica Moldova

 

La data de 16 august 2012 Centrul Naţional Romilor[1] a expediat o scrisoare către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin care a ţinut să aprecieze efortul şi angajamentul de instituţionalizare a mediatorului comunitar în comunităţile de Romi, precum şi introducerea modificărilor în legislaţie cu privire la activitatea mediatorului comunitar, oferind în acest sens disponibilitatea de a conlucra.

Aceasta fiind o iniţiativă a Centrul Naţional al Romilor, pe parcursul ultimilor 7 ani de zile de promovare a acestei practici pozitive care există la nivel european, să fie aplicată şi în Republica Moldova.

Astfel pînă la finele anului 2012, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei (responsabil de promovarea serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi) prevede modificarea legislaţia în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator comunitar.

Conform estimărilor preliminare, pentru întreținerea unui mediator comunitar de către Stat vor fi necesare circa 31 mii lei pe an. Începînd cu anul 2013, Statul va prelua angajarea mediatorilor comunitari. Pentru anul 2013, au fost prevăzute cheltuieli pentru întreținerea mediatorilor comunitari în volum de 462,6 mii lei, ceea ce va permite, angajarea, începînd cu 1 ianuarie 2013 a 15 mediatori comunitari.

Pentru mai multe detalii vedeţi linkul http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=423[1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.