Atelier de Iniţiere în Guvernarea Electronică pentru primarii şi funcţionarii publici

 

 

 

Pentru difuzare imediată:

15 august 2012

Contact person: Irina Ioniţă

Mob: +373 68504449

E-mail:iionita@lgsp.md

Comunicat de presă

Marţi, 14 august, 2012, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică (CGe) au organizat prin intermediul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP) un Atelier de Iniţiere în Guvernarea Electronică pentru primarii şi funcţionarii publici din 12 oraşe-centre raionale care fac parte din primul grup de implementare al LGSP.

Reprezentanţii CGe au oferit informaţii cu privire la modernizarea tehnologică, beneficiile populaţiei de pe urma digitizării serviciilor, exemplele ţărilor cu performanţe în domeniu, aşa cum sunt Estonia şi Austria, cât şi demonstrarea practică şi interactivă a modului cum pot fi realizate şi accesate serviciile publice digitizate. A fost prezentat Programul Strategic de Modernizare Tehnologică a Guvernării, mini-agenda de e-transformare la nivelul oraşelor (oraşe inteligente), serviciu electronic de notificare şi alertare, etc.

Această iniţiativă se încadrează în primul obiectiv al proiectului ce ţine de consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale în scopul asigurării unor servicii publice calitative.

Dna Stela Mocan, director executiv CGe a menţionat „E-transformarea se referă, într-un limbaj simplu, la reducerea şi, pe termen lung - eliminarea hârtiei în cadrul interacţiunii dintre stat şi cetăţean, şi la faptul că cetăţeanul va face mai puţine drumuri la APL. Sunt foarte multe oportunităţi în care Guvernul Central deja a investit resurse şi care pot fi utilizate în beneficiul autorităţilor locale, indiferent dacă este vorba de oraş, sat sau capitală. Este important să mergem cu toţii în acelaşi pas, să avem aceeaşi viteză.”

Primarii au manifestat un deosebit interes faţă de cele expuse în cadrul atelierului, şi au solicitat USAID să-i susţină în implementarea acestor iniţiative şi oportunităţi.

Primarul de Orhei, Dnul Vitalie Colun a menţionat „Este binevenit faptul că proiectul oferă această oportunitate de informare cu privire la aceste posibilităţi moderne. Acest lucru va atrage muţi tineri în cadrul administraţiei publice locale, care la rândul lor vor instrui generaţiile mai în vârstă. Beneficii sunt numeroase, iar cetăţeanul simplu se va bucura ca nu va mai fi nevoit să bată la uşi şi să aştepte în cozi.”

Vice-Directorul LGSP, Dna Valentina Pleşca  a menţionat „Aducem mulţumiri echipei Centrului de Guvernare Electronică, care vin să ofere soluţii de îmbunătățire a accesului la servicii publice prin digitizare. Ne bucurăm că primarii şi specialiştii din cadrul APL adunaţi astăzi la eveniment au dat dovadă de receptivitate, interes şi deschidere spre acest tip de iniţiative.”

La eveniment au participat 26 reprezentanţi ai primăriilor, în special primarul, specialistul în relaţii cu publicul şi specialistul în tehnologii informaţionale (IT).