Primul proiect implementat de ADR Centru pe ultima sută de metri. A fost recepționat obiectul

Călărașul are stație de epurare nouă. Recent, la Călărași a avut loc recepția finală a obiectului „Reconstrucția rețelelor și sistemelor de canalizare”, conform planului de implementare a proiectului „Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea poluării resurselor naturale prin construcţia staţiei de epurare a apelor reziduale, reconstrucţia şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare” implementat în Călărași,

Comisia de recepție format din reprezentanți MDRC, ADR Centru, APL, antreprenor și proiectant  împreună cu serviciile desconcentrate au examinat  în amănunțit obiectul și a decis că în timp de 3 zile lucrătoare să fie eliberate avizuri asupra obiectului.

Noua stație de epurare are o capacitate de 1400 m3 pe zi. Pe lîngă acesta au fost renovate și cele 2 stații de pompare: nr 1 și cea locală și construite și 2452 m de rețea nouă de canalizare și 400 m de rețea de apeduct.  Costul total al investiției se estimează la 25 548 300 lei, dintre care bani alocați din FNDR – 24 748 300 lei și APL (de nivel I și II) – 800 000 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii şi nivelului de trai al populaţiei oraşului Călăraşi şi a localităţilor limitrofe, prin asigurarea accesului la reţeaua de apă potabilă şi la sistemul de canalizare a cetăţenilor din or Călăraşi şi ridicarea  nivelului de conştientizare a populaţiei referitor la starea ecologică a râului Bîc.