Încă 51 afaceri, lansate de către lucrătorii migranţi sau rudele de gradul I ale acestora, vor beneficia de finanţare nerambursabilă din parte statului

La 27 iunie curent, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de supraveghere al Programului-pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”, în cadrul căreia au fost prezentate de către ODIMM rezultatele implementării Programului, precum şi au fost analizate 158 cereri de finanţare nerambursabilă ale lucrătorilor migranţi sau a rudelor de gradul I ai acestora. Suma totală a proiectelor investiţionale depuse reprezintă 108 mil. lei, inclusiv componenta grant, constituind 28,5 mil. lei,  iar mijloace proprii ale lucrătorilor migranţi – 79,5 mil. lei.

În cadrul şedinţei, membrii Comitetului de supraveghere au analizat şi au acceptat spre finanţare 51 proiecte investiţionale în valoare totală de 40,7 mil. lei, inclusiv componenta grant,  constituind 9,4 mil. lei. Astfel, fiecare leu acordat din cadrul Programului pentru implementarea acestor proiecte vor atrage 4 lei investiţii în economia naţională.

Au fost propuse spre analiză, examinare şi evaluare Comitetului de supraveghere 103 Cereri de finanţare nerambursabilă, în sumă cumulativă a investiţiei preconizate a fi efectuate de 18,5 mil lei.

În cadrul proiectului  au participat lucrători migranţi şi rudele de gradul I al acestora de pe întreg teritoriul republicii, domeniile de activitate fiind printre cele mai diverse. Printre domeniile de activitatea pot fi enumerate: producerea înălbitorului, producerea articolelor de lînă şi tricotaj, coaserea hainelor, fabricarea produselor de morărit şi patiserie, prelucrarea lemnului, producerea mobilierului, case de deservire socială etc. Un element nou, este acordarea finanţării pentru procurarea utilajului destinat producerii brichetelor, ce vine să confirme un criteriu important de selectare a beneficiarilor  şi anume cel ce ţine de proiectele inovaţionale.

Mijloacele băneşti preconizate a fi investite provin din munca desfăşurată  de către migranţii din 29 de state diferite, ponderea majoră fiind a celor din Italia – 49 %, urmată de Rusia cu 10 %,  restul având originea în alte 27 de state din UE, CSI, SUA, Africa şi Coreea de Sud.

Viceprim-ministrul, ministru al Economiei a solicitat membrilor Comitetului Consultativ al Programului  să identifice regiunile care sau implicat  mai puţin pînă acum în acest proiect, inclusiv  implicarea pe viitor în proiect şi a regiunilor mai puţin dezvoltate ale ţării. "Nu ne putem permite luxul de a finanţa unele şi aceleaşi raioane. Acest proiect este un instrument pe care îl utilizează statul pentru dezvoltarea ţării. Iată de ce este important să creăm nişte centre de dezvoltare, acolo unde acestea încă lipsesc. E datoria noastră morală de a-i ajuta, de a-i ghida, de a-i stimula să participe la proiect" a conchis viceprim-ministru.

Notă: Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale  lucrătorilor emigranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin  stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi  beneficiarii de remitenţe. Programul va activa în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu investit din  remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului-pilot.

Programul-pilot  e atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 este aprobat prin HG  r. 972 din 18.10.2010, fiind destinat lucrătorilor migraţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora  are doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

Sursa: www.odimm.md