Problema copilului victimă/martor al violenţei în sistemul de justiţie a fost dezbătută de factorii de decizie şi societatea civilă

masarotunda_parlament29Parlamentul Republicii Moldova în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) au desfăşurat, la data de 29 mai 2012, Masa rotundă cu genericul „Protecţia copilului victimă/martor al violenţei în cadrul sistemului de justiţie”.

Evenimentul a reunit într-o discuţie eficientă membrii Comisiilor parlamentare, reprezentanţi ai ministerelor de resort, Procuraturii generale, Consiliului Superior al Magistraturii, organizaţiile internaţionale şi reprezentanţii societăţii civile.

În cadrul evenimentului au fost puse în discuție subiecte prioritare pentru domeniul respectării drepturilor copilului, în special realitățile privind protecţia copilului victimă/martor al violenţei în cadrul sistemului de justiţie prin prisma adoptării Strategiei de reformare a sistemului de justiție în Republica Moldova, amendarea codului de procedură penală, precum și necesitatea unificării eforturilor în vederea prevenirii şi combaterii tuturor formelor de abuz și violență faţă de copii, respectării drepturilor fundamentale ale copiilor, inclusiv ale copiilor victime şi martori.

În acest context, Vicepreşedintele Parlamentului, Liliana Palihovici a declarat că „copiii-victime şi martori al violenței sunt deosebit de vulnerabili şi au nevoie de  protecţie deosebită, de asistenţă şi susţinere corespunzătoare vârstei lor, nivelului de maturitate şi necesităţilor unice, pentru a preveni suferinţa ulterioară şi trauma care pot rezulta din participarea lor în procesele justiţiei penale. Fiecare copil care intră în contact cu justiţia trebuie să fie tratat cu demnitate, non-discriminare, fiind respectat interesul superior al acestuia. Fiecare copil victimă sau martor trebuie să aibă acces la servicii de suport sau servicii speciale şi de protecţie, la susţinere financiară compensatorie sau de urgenţă. Doar așa vom putea asigura dezvoltarea normală a copilului care se află în dificultate”

Un accent deosebit a fost pus necesitatea creării unor servicii specializate pentru copiii care interacţionează cu sistemul de justiţie având drept scop evitarea traumatizării acestora în cadrul procedurilor legale.

„Copiii trebuie să beneficieze de drepturile lor la consiliere şi reprezentare legală, la exprimarea propriilor opinii la toate etapele procesului judiciar – drepturi care pot fi realizate de către stat prin crearea serviciilor psiho-sociale, conexe sistemului de justiţie”, a menţionat Daniela Sîmboteanu, preşedinte CNPAC.

Participanţii la masa rotundă au convenit, pe viitor, să continuie activităţile de consolidare şi promovare a unui sistem de justiţie prietenos copilului prin ajustarea procedurilor legale, instruirea specialiştilor care sunt implicaţi în astfel de proceduri, crearea serviciilor conexe sistemului de justiţie.

Evenimentul a fost organizat graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).


Pentru mai multe informaţii puteţi contacta:

Nighina Azizov, Consilier al Vicepreşedintelui Parlamentului, tel.: + 373 22 26 82 28, e-mail: nighina.azizov@parlament.md

Adelina Sochircă, Coordonator Comunicare CNPAC, tel.: + 373 22 75 86 00, e-mail: asochirca@cnpac.org.md .